Wyniki naboru najmu lokali mieszkalnych przy ulicy Stawiszyńskiej 4

Lista osób zakwalifikowanych do najmu lokali mieszkalnych przy ulicy Stawiszyńskiej 4 – Lista rankingowa

Odwołania od ogłoszonej Listy rankingowej można składać do Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 7 dni roboczych od dnia jej ogłoszenia, tj. do dnia 21 grudnia 2021r.