Zapytanie ofertowe – Wykonywanie serwisu pogwarancyjnego – usuwanie awarii i usterek pieców gazowych c.o. i c.w.u., zamontowanych w budynkach mieszkalnych Kaliskiego TBS Sp. z o.o

 1. Wykonywanie serwisu pogwarancyjnego – usuwanie awarii i usterek pieców gazowych c.o. i c.w.u., zamontowanych w budynkach mieszkalnych Kaliskiego TBS Sp. z o.o. Termin składania ofert do dnia 2018-09-21 do godziny 12:00.
  • Zapytanie ofertowe – dodano 2018-09-13 [ PDF ]
 2. Załączniki
  • Kosztorys ofertowy – dodany 2018-09-13 [ PDF ]

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w systemie „Zaprojektuj i wykonaj”

 1. Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w systemie „Zaprojektuj i wykonaj” przy realizacji inwestycji pn. : ”Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. I.A. Bujnickiego 17-19 w Kaliszu”
 2. Załączniki
  • Formularz ofertowy [ PDF ]
  • Projekt umowy [ PDF ]
  • Oświadczenie osoby która będzie pełniła obowiązki kierownika robót przy realizacji zadania [ PDF ]

Zapytanie ofertowe na wykonanie rocznych i pięcioletnich kontroli stanu technicznego budynków wielorodzinnych

 1. Zapytanie ofertowe na wykonanie rocznych i pięcioletnich kontroli stanu technicznego budynków wielorodzinnych Kaliskiego TBS Sp. z o.o.
  • Zapytanie ofertowe – dodano 2018-07-30 [ PDF ]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej

 1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej wykonania dokumentacji projektowej – Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Garncarskiej 9 w Kaliszu wraz z urządzeniem dróg wewnętrznych i miejsc postojowych na działce nr 57 obręb 27

  • Zapytanie ofertowe – dodany 2018-07-11 [ PDF ]
 2. Załączniki
  • Formularz ofertowy – dodany 2018-07-11 [ PDF ]
  • Opis inwestycji – dodany 2018-07-11 [ PDF ]
  • Warunki zabudowy cz.1 – dodany 2018-07-11 [ PDF ]
  • Warunki zabudowy cz. 2 – dodany 2018-07-11 [ PDF ]
  • Projekt umowy – dodany 2018-07-11 [ PDF ]

Zapytanie ofertowe dotyczące wydruku imiennych książeczek opłat czynszowych 2018

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wydruku imiennych książeczek opłat czynszowych
 2. Załączniki

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej wykonania dokumentacji projektowej w dwóch etapach

 1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej wykonania dokumentacji projektowej w dwóch etapach – dot. rozbudowy istniejącego budynku biurowego o zewnętrzną klatkę schodową z windą i wejściem głównym do budynku, wraz z zabudową podcienia, zagospodarowaniem tarasu dachu oraz wykonaniem drogi dojazdowej z zespołem stanowisk postojowych w Kaliszu przy ul. Majkowskiej 24, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6/3

  • Zapytanie ofertowe – dodany 2018-06-08 [ PDF ]
 2. Załączniki
  • Formularz ofertowy – dodany 2018-06-08 [ PDF ]
  • Opis inwestycji – dodany 2018-06-08 [ PDF ]
  • Plan zagospodarowania działki cz. 1 – dodany 2018-06-08 [ PDF ]
  • Plan zagospodarowania działki cz. 2 – dodany 2018-06-08 [ PDF ]
 3. Informacje o wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe – Usuwanie usterek, konserwacja oraz wymiana stolarki okiennej w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o.

 1. Usuwanie usterek, konserwacja oraz wymiana stolarki okiennej w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o.
  • Zapytanie ofertowe SIWZ – dodano 2018-03-27 [ PDF ]
 2. Załączniki
  • Przedmiar – dodany 2018-03-27 [ PDF ]
 3. Informacje o wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe – Usuwanie usterek w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie wykonywania usług ślusarskich przy stolarce drzwiowej

 1. Usuwanie usterek w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. , w zakresie wykonywania usług ślusarskich przy stolarce drzwiowej
  • Zapytanie ofertowe SIWZ – dodano 2018-03-26 [ PDF ]
 2. Załączniki
  • Przedmiar – dodany 2018-03-26 [ PDF ]
 3. Informacje o wyniku postępowania

Zaproszenie do złożenia oferty

  Zaproszenie do złożenia oferty dotyczące dostawy i montażu wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych, lokalach użytkowych należących do zasobów Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

  • Zapytanie ofertowe – dodano 2018-03-03 [ PDF ]
  • Umowa – dodano 2018-03-03 [ PDF ]

Ogłoszenie o usługach kominiarskich

Zarząd KTBS Spółka z o.o. poszukuje uprawnionej firmy świadczącej usługi kominiarskie, celem zlecenia tych prac w posiadanym zasobie mieszkaniowym. Przedmiotem zlecenia jest : przeprowadzenie okresowej kontroli stanu przewodów kominowych, usuwanie zanieczyszczeń z przewodów spalinowych i wentylacyjnych, wykonywanie ekspertyz i opinii kominiarskich. Termin składania ofert do dnia 02.02.2018r – szczegóły w załączeniu

  • Projekt umowy usług kominiarskich z załącznikami 1 i 4 [ PDF ]
  • Formularz oferty [ PDF ]
  • Karta kontroli z przeglądu technicznego przewodów kominowych [ PDF ]
  • Protokół z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych [ PDF ]