Ogłoszenie o usługach kominiarskich

Zarząd KTBS Spółka z o.o. poszukuje uprawnionej firmy świadczącej usługi kominiarskie, celem zlecenia tych prac w posiadanym zasobie mieszkaniowym. Przedmiotem zlecenia jest : przeprowadzenie okresowej kontroli stanu przewodów kominowych, usuwanie zanieczyszczeń z przewodów spalinowych i wentylacyjnych, wykonywanie ekspertyz i opinii kominiarskich. Termin składania ofert do dnia 02.02.2018r – szczegóły w załączeniu

  • Projekt umowy usług kominiarskich z załącznikami 1 i 4 [ PDF ]
  • Formularz oferty [ PDF ]
  • Karta kontroli z przeglądu technicznego przewodów kominowych [ PDF ]
  • Protokół z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych [ PDF ]

Wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek, w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót ogólnobudowlanych i sanitarnych, w podziale na 2 części

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer KTBS-8/I/2017 – dodany 2017-11-15 [ PDF ]
 2. SIWZ z załącznikami
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dodany 2017-11-15 [ PDF ]
  • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – dodany 2017-11-15 [ ZIP ]
  • Kosztorysy ofertowe – dodany 2017-11-15 [ ZIP ]
 3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ
 4. Informacje o wniesionych środkach ochrony prawnej
 5. Informacje o wyniku postępowania
  • Informacja z otwarcia ofert – dodany 2017-12-01 [ PDF ]
  • Informacja o wyniku postępowania – dodany 2017-12-05 [ PDF ]

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem użytkowym w parterze (sklep przemysłowo-spożywczy), oraz budowa miejsc postojowych, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 63a – rozstrzygnięcie

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer 7/I/2017 – dodano 2017-10-27 [ PDF ]
 2. SIWZ z załącznikami
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dodany 2017-10-27 [ PDF ]
  • Specyfikacja techniczna – dodany 2017-10-27 [ ZIP ]
  • Projekt budowlano-wykonawczy – dodany 2017-10-27 [ ZIP ]
  • Przedmiary – dodany 2017-10-27 [ ZIP ]
  • Opis do projektu budowlanego – dodany 2017-10-27 [ ZIP ]
  • Przyłącze wodno-kanalizacyjne – dodany 2017-10-27 [ ZIP ]
  • Opinia geotechniczna – dodany 2017-10-27 [ ZIP ]
  • Uprawnienia – dodany 2017-10-27 [ ZIP ]
  • Decyzja przeniesienia pozwolenia – dodany 2017-10-27 [ PDF ]
  • Wizualizacje – dodany 2017-10-27 [ ZIP ]
  • Wersja edytowalna formularza oferty wraz z oświadczeniami – dodany 2017-10-27 [ DOC ]
 3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ
 4. Informacje o wniesionych środkach ochrony prawnej
 5. Informacje o wyniku postępowania
  • Informacja z otwarcia ofert – dodany 2017-11-13 [ PDF ]
  • Informacja o wyniku postępowania – dodany 2017-12-05 [ PDF ]

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem użytkowym w parterze (sklep przemysłowo-spożywczy) oraz budowa miejsc postojowych, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 63a

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer 6/I/2017 – dodano 2017-09-19 [ PDF ]
  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – dodano 2017-09-20 [ PDF ]
  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – dodano 2017-09-21 [ PDF ]
 2. SIWZ z załącznikami
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dodany 2017-09-19 [ PDF ]
  • Specyfikacja techniczna – dodany 2017-09-19 [ ZIP ]
  • Projekt budowlano-wykonawczy – dodany 2017-09-19 [ ZIP ]
  • Przedmiary – dodany 2017-09-19 [ ZIP ]
  • Opis do projektu budowlanego – dodany 2017-09-19 [ ZIP ]
  • Przyłącze wodno-kanalizacyjne – dodany 2017-09-19 [ ZIP ]
  • Opinia geotechniczna – dodany 2017-09-19 [ ZIP ]
  • Uprawnienia – dodany 2017-09-19 [ ZIP ]
  • Decyzja przeniesienia pozwolenia – dodany 2017-09-19 [ PDF ]
  • Wizualizacje – dodany 2017-09-19 [ ZIP ]
  • Wersja edytowalna formularza oferty wraz z oświadczeniami – dodany 2017-09-19 [ DOC ]
 3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ
 4. Informacje o wniesionych środkach ochrony prawnej
 5. Informacje o wyniku postępowania
  • Informacja z otwarcia ofert – dodany 2017-10-04 [ PDF ]
  • Informacja o wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty oraz wyniku postępowania – dodany 2017-10-26 [ PDF ]

Wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek

Zarząd KTBS Spółka z o.o. poszukuje firmy budowlanej do nawiązania stałej współpracy, celem bieżącego zlecania usług: wykonywania bieżących remontów, usuwania awarii i usterek w zakresie robót sanitarnych, instalacji gazowych i instalacji c.o. w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. – szczegóły do uzgodnienia.

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem użytkowym w parterze (sklep przemysłowo-spożywczy), oraz budowa miejsc postojowych, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 63a – unieważniony

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer 5/I/2017 – dodano 2017-09-04 [ PDF ]
 2. SIWZ z załącznikami
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dodany 2017-09-04 [ PDF ]
  • Specyfikacja techniczna – dodany 2017-09-04 [ ZIP ]
  • Projekt budowlano-wykonawczy – dodany 2017-09-04 [ ZIP ]
  • Przedmiary – dodany 2017-09-04 [ ZIP ]
  • Opis do projektu budowlanego – dodany 2017-09-04 [ ZIP ]
  • Przyłącze wodno-kanalizacyjne – dodany 2017-09-04 [ ZIP ]
  • Opinia geotechniczna – dodany 2017-09-04 [ ZIP ]
  • Uprawnienia – dodany 2017-09-04 [ ZIP ]
  • Decyzja przeniesienia pozwolenia – dodany 2017-09-04 [ PDF ]
  • Wizualizacje – dodany 2017-09-04 [ ZIP ]
 3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ
  • Informacja dla wykonawców – odpowiedź na zapytanie – dodany 2017-09-11 [ PDF ]
  • Wersja edytowalna formularza oferty wraz z oświadczeniami – dodany 2017-09-11 [ DOC ]
 4. Informacje o wniesionych środkach ochrony prawnej
 5. Informacje o wyniku postępowania
  • Informacja z otwarcia ofert – dodany 2017-09-19 [ PDF ]
  • Unieważnienie postępowania – dodany 2017-09-19 [ PDF ]

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem użytkowym w parterze (sklep przemysłowo-spożywczy), oraz budowa miejsc postojowych, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 63a – unieważniony

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer 4/I/2017 – dodano 2017-07-31 [ PDF ]
 2. SIWZ z załącznikami
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dodany 2017-07-31 [ PDF ]
  • Specyfikacja techniczna – dodany 2017-07-31 [ ZIP ]
  • Projekt budowlano-wykonawczy – dodany 2017-07-31 [ ZIP ]
  • Przedmiary – dodany 2017-07-31 [ ZIP ]
  • Opis do projektu budowlanego – dodany 2017-07-31 [ ZIP ]
  • Przyłącze wodno-kanalizacyjne – dodany 2017-07-31 [ ZIP ]
  • Opinia geotechniczna – dodany 2017-07-31 [ ZIP ]
  • Uprawnienia – dodany 2017-07-31 [ ZIP ]
  • Decyzja przeniesienia pozwolenia – dodany 2017-07-31 [ PDF ]
  • Wizualizacje – dodany 2017-07-31 [ ZIP ]
 3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ
  • Informacja dla wykonawców – odpowiedź na zapytanie – dodany 2017-08-24 [ PDF ]
  • Wersja edytowalna formularza oferty wraz z oświadczeniami – dodany 2017-08-24 [ DOC ]
 4. Informacje o wniesionych środkach ochrony prawnej
 5. Informacje o wyniku postępowania
  • Informacja z otwarcia ofert – dodany 2017-08-31 [ PDF ]
  • Unieważnienie postępowania – dodany 2017-09-04 [ PDF ]

Zapytanie ofertowe – Wykonywanie serwisu oraz usuwanie awarii i usterek pieców gazowych

 1. Wykonywanie serwisu oraz usuwanie awarii i usterek pieców gazowych c.o. i c.w.u., zamontowanych w budynkach mieszkalnych Kaliskiego TBS Sp. z o.o
  • Zapytanie ofertowe – dodano 2017-05-30 [ PDF ]
 2. Załączniki
  • Kosztorys ofertowy – dodany 2017-05-30 [ PDF ]
 3. Informacje o wyniku postępowania

Docieplenie ścian elewacyjnych dwóch wielorodzinnych budynków przy al. Ks. J. Popiełuszki 4 i przy ul. Winiarska 5-7 w Kaliszu w podziale na 2 części

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer 3/I/2017 – dodano 2017-04-28 [ PDF ]
 2. SIWZ z załącznikami
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dodany 2017-04-28 [ PDF ]
  • Załącznik do SIWZ cześć 1 (al. Ks. J. Popiełuszki 4) – dodany 2017-04-28 [ ZIP ]
  • Załącznik do SIWZ cześć 2 (ul. Winiarska 5-7) – dodany 2017-04-28 [ ZIP ]
 3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ
 4. Informacje o wyniku postępowania
  • Informacja z otwarcia ofert – dodany 2017-05-18 [ PDF ]
  • Wybór oferty – dodany 2017-05-23 [ PDF ]

Wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek w zakresie robót sanitarnych, instalacji gazowej i instalacji c.o. w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w podziale na 2 części.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer 2/I/2017 – dodano 2017-04-11 [ PDF ]
 2. SIWZ z załącznikami
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dodany 2017-04-11 [ PDF ]
  • Kosztorysy ofertowe – dodany 2017-04-11 [ ZIP ]
  • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – dodany 2017-04-11 [ PDF ]
 3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ
 4. Informacje o wyniku postępowania
  • Informacja z otwarcia ofert – dodany 2017-04-28 [ PDF ]