Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem położonym w Kaliszu przy ul. Zacisze 13-15 (2021-10-14)

 1. Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem położonym w Kaliszu przy ul. Szpilowskiego 15. Operat winien być sporządzony zgodnie z załączonymi wytycznymi Banku Gospodarstwa Krajowego.
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2021-10-14 [ PDF ]
  • Wytyczne dla rzeczoznawców w zakresie sporządzenia operatu szacunkowego – dodany 2021-10-14 [ PDF ]

Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem położonym w Kaliszu przy ul. Szpilowskiego 15 (2021-10-14)

 1. Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem położonym w Kaliszu przy ul. Szpilowskiego 15. Operat winien być sporządzony zgodnie z załączonymi wytycznymi Banku Gospodarstwa Krajowego.
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2021-10-14 [ PDF ]
  • Wytyczne dla rzeczoznawców w zakresie sporządzenia operatu szacunkowego – dodany 2021-10-14 [ PDF ]

Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż dwóch wiat śmietnikowych przy ul. Armii Krajowej 37-41 w Kaliszu (2021-09-18)

 1. Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż dwóch wiat śmietnikowych, na terenie należącym do Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. przy ul. Armii Krajowej 37-41 w Kaliszu (62-800)
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2021-09-18 [ PDF ]
  • Projekt umowy – dodany 2021-09-18 [ PDF ]
  • Projekt wiaty – dodany 2021-09-18 [ PDF ]

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wodomierzy ciepłej i zimnej wody oraz ciepłomierzy (2021-09-13)

 1. Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wodomierzy ciepłej i zimnej wody oraz ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych budynku przy ul. Bujnickiego 17-19 oraz ul. Winiarskiej 5-7 w Kaliszu (62-800), należących do zasobów Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2021-09-13 [ PDF ]
  • Projekt umowy – dodany 2021-09-13 [ PDF ]

Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości (2021-09-08)

 1. Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem położonym w Kaliszu przy ul. Zacisze 17.
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2021-09-08 [ PDF ]
  • Wytyczne dla rzeczoznawców majątkowych w zakresie sporządzania operatu szacunkowego – dodany 2021-09-08 [ PDF ]

Zapytanie ofertowe – wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach wielorodzinnych i przyległym terenie (2021-09-01)

 1. Kaliskie TBS – Spółka z o.o, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach wielorodzinnych i przyległym terenie.
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2021-09-01 [ PDF ]
  • Projekt umowy – dodany 2021-09-01 [ PDF ]

Plan postępowań Kaliskiego TBS Sp. z o.o. na 2021

 1. Plan postępowań Kaliskiego TBS Sp. z o.o. na 2021 [ PDF ]

Zapytanie ofertowe: Wymiana, usuwanie usterek i konserwacja stolarki okiennej w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. (2021-07-20)

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące postępowania pn.: „Wymiana, usuwanie usterek i konserwacja stolarki okiennej w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o.”
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2021-07-20 [ PDF ]
  • Projekt umowy – dodany 2021-07-20 [ PDF ]
  • Kosztorys ofertowy – dodany 2021-07-20 [ PDF ]

Zapytanie ofertowe: wykonanie robót drogowych – utwardzenia terenu wokół budynków mieszkalnych wraz ze zjazdem na drogę publiczną (2021-06-11)

  Termin składania oferty do 2021-06-22.
  Lokalizacja planowanych robót: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Józefa Raciborskiego 50-96 (działki 22/1, 22/2 obręb 051 Tyniec 306101_1 M.)”

  • Zapytanie ofertowe – dodany 2021-06-11 [ PDF ]
  • Przedmiary roboty drogowe – dodany 2021-06-11 [ PDF ]
  • Plan zagospodarowania terenu – dodany 2021-06-11 [ PDF ]

Zapytanie ofertowe: realizacja robót budowlanych w zakresie uzupełniających robót elewacyjnych i wykonanie ogrodzenia przyległego bezpośrednio do budynków oraz wokół granicy terenu działki (2021-06-11)

  Termin składania oferty do 2021-06-22.
  Lokalizacja planowanych robót: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego na terenie położonym w Kaliszu przy ul.Józefa Raciborskiego 50-96 (działki 22/1, 22/2 obręb 051 Tyniec 306101_1 M.)”

  • Zapytanie ofertowe – zmieniony 2021-06-16 [ PDF ]
  • Przedmiary roboty wewnętrzne – dodany 2021-06-11 [ PDF ]
  • Przedmiary roboty zewnętrzne – dodany 2021-06-11 [ PDF ]
  • Zmiana przedmiaru robót zewnętrznych – dodana 2021-06-18: powiększenie zakresu robót zewnętrznych do ofertowania dodatkowo o poz.41-45 dział 3 Tereny zielone
  • Plan zagospodarowania terenu – dodany 2021-06-11 [ PDF ]