Zapytanie ofertowe: Na usługę konserwacji i serwisu urządzeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych w obiektach mieszkalnych wchodzących w zasób Kaliskiego TBS Sp. z o.o. oraz prowadzenia pogotowia dźwigowego (2023-12-22)

Zapytanie ofertowe: Na usługę konserwacji i serwisu urządzeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych w obiektach mieszkalnych wchodzących w zasób Kaliskiego TBS Sp. z o.o. oraz prowadzenia pogotowia dźwigowego:
Część 1: platforma przyschodowa ul. Zacisze 13-15
Część 2: platformy pionowe przy ul. Rodzinna 1 i ul. Rodzinna 5.

 • Zapytanie ofertowe – dodany 2023-12-22 [PDF] (400kB)

Zapytanie ofertowe dot. „Wykonywania bieżących remontów, usuwania awarii i usterek, w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie branży sanitarnej” (2023-12-18)

 1. Zapytanie ofertowe dot. „Wykonywania bieżących remontów, usuwania awarii i usterek, w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie branży sanitarnej”

Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej położonej w Kaliszu przy ul. Jana Długosza dla których zostały wydane warunki zabudowy (2023-11-24)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej położonej w Kaliszu przy ul. Jana Długosza dla których zostały wydane warunki zabudowy. Operat winien być sporządzony zgodnie z załączonymi wytycznymi Banku Gospodarstwa Krajowego.
Wymagany termin wykonania zadania do dnia 08 grudnia 2023r.

 • Zapytanie ofertowe – dodany 2023-11-24 [PDF] (290kB)
 • Wytyczne dla rzeczoznawców majątkowych – dodany 2023-11-24 [PDF] (630kB)
 • Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy – dodany 2023-11-24 [PDF] (610kB)
 • Decyzja – dodany 2023-11-24 [PDF] (87kB)

Zapytanie ofertowe: Na usługę prowadzenia całodobowego pogotowia lokatorskiego branży elektrycznej oraz wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek, w zakresie robót elektrycznych w obiektach mieszkalnych wchodzących w zasób Kaliskiego TBS Sp. z o.o. (2023-08-01)

 1. Zapytanie ofertowe „Na usługę prowadzenia całodobowego pogotowia lokatorskiego branży elektrycznej oraz wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek, w zakresie robót elektrycznych w obiektach mieszkalnych wchodzących w zasób Kaliskiego TBS Sp. z o.o.”
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2023-08-01 [ PDF ] (830kB)
  • Wzór umowy – dodany 2023-08-01 [ PDF ] (800kB)
  • Kosztorys ofertowy – dodany 2023-08-01 [ PDF ] (230kB)

Zapytanie ofertowe: Wymiana, usuwanie usterek i konserwacja stolarki okiennej w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. (2023-07-14)

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące postępowania pn.: „Wymiana, usuwanie usterek i konserwacja stolarki okiennej w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o.”
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2023-07-14 [ PDF ] (340kB)
  • Projekt umowy – dodany 2023-07-14 [ PDF ] (300kB)
  • Kosztorys ofertowy – dodany 2023-07-14 [ PDF ] (240kB)
  • Kosztorys ofertowy w formacie ATH – dodany 2023-07-14 [ ZIP ] (7kB)

Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonymi w Kaliszu przy ul. Stawiszyńskiej 4 i 4a. (2023-05-16)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonymi w Kaliszu przy ul. Stawiszyńskiej 4 i 4a. Operat winien być sporządzony zgodnie z załączonymi wytycznymi Banku Gospodarstwa Krajowego.

 • Zapytanie ofertowe – dodany 2023-05-16 [PDF] (260kB)
 • Wytyczne dla wykonawców – dodany 2023-05-16 [PDF] (550kB)

Zapytanie ofertowe dot. „Wykonania obowiązkowych rocznych przeglądów: kotłów gazowych w lokalach mieszkalnych oraz instalacji gazowej w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o.” (2023-04-26)

 1. Zapytanie ofertowe dot. „Wykonania obowiązkowych rocznych przeglądów: kotłów gazowych w lokalach mieszkalnych oraz instalacji gazowej w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o.”
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2023-04-26 [ PDF ] (280kB)
  • Projekt umowy – dodany 2023-04-26 [ PDF ] (200kB)
  • Kosztorys ofertowy – dodany 2023-04-26 [ PDF ] (210kB)
  • Formularz oferty – dodany 2023-04-26 [ PDF ] (180kB)
  • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – dodany 2023-04-26 [ PDF ] (160kB)

Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonymi w Kaliszu przy ul. Wojciechowskiego 6 (2023-04-24)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonymi w Kaliszu przy ul. Wojciechowskiego 6. Operat winien być sporządzony zgodnie z załączonymi wytycznymi Banku Gospodarstwa Krajowego.

 • Zapytanie ofertowe– dodany 2023-04-24 [PDF] (150kB)
 • Wytyczne dla wykonawców – dodany 2023-04-24 [PDF] (550kB)

Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonymi w Kaliszu przy al. Ks. J. Popiełuszki 4 (2023-03-10)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonymi w Kaliszu przy al. Ks. J. Popiełuszki 4. Operat winien być sporządzony zgodnie z załączonymi wytycznymi Banku Gospodarstwa Krajowego.

 • Zapytanie ofertowe– dodany 2023-03-10 [PDF] (260kB)
 • Wytyczne dla wykonawców – dodany 2023-03-10 [PDF] (550kB)

Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonymi w Kaliszu przy al. Ks. J. Popiełuszki 3 i 5 (2023-03-06)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonymi w Kaliszu przy al. Ks. J. Popiełuszki 3 i 5. Operat winien być sporządzony zgodnie z załączonymi wytycznymi Banku Gospodarstwa Krajowego.

 • Zapytanie ofertowe– dodany 2023-03-06 [PDF] (240kB)
 • Wytyczne dla wykonawców – dodany 2023-03-06 [PDF] (550kB)