Zapytanie ofertowe dot. „Wykonania obowiązkowych rocznych przeglądów: kotłów gazowych w lokalach mieszkalnych oraz instalacji gazowej w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o.” (2021-01-25)

 1. Zapytanie ofertowe dot. „Wykonania obowiązkowych rocznych przeglądów: kotłów gazowych w lokalach mieszkalnych oraz instalacji gazowej w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o.” – termin składania ofert 03.02.2021r. godz.12:00

Zapytanie ofertowe dot. „Wykonywania bieżących remontów, usuwania awarii i usterek, w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót sanitarnych” (2021-01-25)

 1. Zapytanie ofertowe dot. „Wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót sanitarnych” – termin składania ofert 03.02.2021r. godz.12:00

Badanie sprawozdania finansowego za lata 2020 i 2021

 1. Ogłoszenie w sprawie składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za lata 2020 i 2021
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2020-11-02 [PDF]

Zapytanie ofertowe dotyczące wydruku imiennych książeczek opłat czynszowych (2020-10-14)

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wydruku imiennych książeczek opłat czynszowych
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2020-10-14 [PDF]
 2. Załączniki
  • Formularz ofertowy – dodany 2020-10-14 [PDF]

Wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek, w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót ogólnobudowlanych (2020-10-08)

Wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót ogólnobudowlanych.
Termin składania ofert do 26.10.2020r. godz. 12:00

 1. Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

  • Ogłoszenie o zamówieniu KTBS 2/I/2020 – dodany 2020-10-08 [ PDF ]
 2. SIWZ z załącznikami
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dodany 2020-10-08 [ PDF ]
  • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – dodany 2020-10-08 [ ZIP ]
  • Przedmiar robót – dodany 2020-10-08 [ PDF ]
  • Kosztorys ofertowy – dodany 2020-10-08 [ PDF ]
 3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ
 4. Informacje o wyniku postępowania
  • Informacja z otwarcia ofert – dodany 2020-10-29 [ PDF ]
  • Wybór oferty – dodany 2020-11-06 [ PDF ]

Zapytanie ofertowe – wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach wielorodzinnych i przyległym terenie (2020-08-21)

 1. Kaliskie TBS – Spółka z o.o, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach wielorodzinnych i przyległym terenie.
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2020-08-21 [ PDF ]
  • Projekt umowy – dodany 2020-08-21 [ PDF ]

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę, montaż platformy schodowej dla osób z niepełnosprawnościami w budynku wielorodzinnym (2020-08-19)

 1. Kaliskie TBS Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: Zakup, dostawę, montaż platformy schodowej dla osób z niepełnosprawnościami w budynku wielorodzinnym.
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2020-08-19 [ PDF ]
 2. Załączniki
  • Załącznik nr 1. Formularz oferty – dodany 2020-08-19 [ PDF ]
  • Załącznik nr 2. Oświadczenie dotyczące podanych informacji – dodany 2020-08-19 [ PDF ]
  • Załącznik nr 3. Oświadczenie osoby pełniącej obowiązki Kierownika Robót – dodany 2020-08-19 [ PDF ]
  • Załącznik nr 4. Projekt umowy – dodany 2020-08-19 [ PDF ]
  • Przekrój przez klatkę schodową (rysunek poglądowy, wymiary na przekroju mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych) – dodany 2020-08-19 [ PDF ]
  • Rzut kondygnacji powtarzalnej (rysunek poglądowy, wymiary na rzucie mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych) – dodany 2020-08-19 [ PDF ]
  • Rzut parteru (rysunek poglądowy, wymiary na rzucie mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych) – dodany 2020-08-24 [ PDF ]
  • Rzut piwnic (rysunek poglądowy, wymiary na rzucie mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych) – dodany 2020-08-24 [ PDF ]

Zapytanie ofertowe: Usuwanie usterek w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. , w zakresie wykonywania usług ślusarskich przy stolarce drzwiowej (2020-03-12)

 1. Zapytanie ofertowe dot. „Usuwanie usterek w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. , w zakresie wykonywania usług ślusarskich przy stolarce drzwiowej.”
  • SIWZ – dodany 2020-03-12 [ PDF ]
  • Kosztorys ofertowy – dodany 2020-03-12 [ PDF ]

Utwardzenie powierzchni gruntu na części działki nr 44/13 przy ul. Rodzinnej w Kaliszu (2020-02-25)

 1. Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer KTBS-1/I/2020 – dodany 2020-02-25 [ PDF ]
 2. SIWZ z załącznikami
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dodany 2020-02-25 [ PDF ]
  • Branża drogowa – dodany 2020-02-25 [ ZIP ]
  • Branża elektryczna – dodany 2020-02-25 [ ZIP ]
  • Branża sanitarna – dodany 2020-02-25 [ ZIP ]
 3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ
  • Informacja dla wykonawców – dodany 2020-03-05 [ PDF ]
 4. Informacje o wniesionych środkach ochrony prawnej
 5. Informacje o wyniku postępowania
  • Informacja z otwarcia ofert – dodany 2020-03-11 [ PDF ]
  • Informacja o wyborze oferty – dodany 2020-03-24 [ PDF ]

Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji projektowej pn: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych – etap I (z opcją możliwości rozszerzenia o kolejne 2 budynki mieszkalne wielorodzinne – etap II) przy ul. Stawiszyńskiej 4 w Kaliszu wraz z urządzeniem: placu zabaw, dróg wewnętrznych i miejsc postojowych na działce nr 31/5, 33/1, 33/2, 33/3, 35/1, 35/2, 35/3, 36 obręb 015 Chmielnik”

 1. Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji projektowej pn: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych – etap I (z opcją możliwości rozszerzenia o kolejne 2 budynki mieszkalne wielorodzinne – etap II) przy ul. Stawiszyńskiej 4 w Kaliszu wraz z urządzeniem: placu zabaw, dróg wewnętrznych i miejsc postojowych na działce nr 31/5, 33/1, 33/2, 33/3, 35/1, 35/2, 35/3, 36 obręb 015 Chmielnik”
  • Zapytanie ofertowe – dodano 2020-02-12 [ PDF ]
  • Formularz ofertowy – dodano 2020-02-12 [ PDF ]
  • Projekt umowy – dodano 2020-02-12 [ PDF ]
  • Oświadczenie osób przyjmujących obowiązki projektanta branży – dodano 2020-02-12 [ PDF ]
 2. Załączniki
  • Załącznik nr 1 – dodano 2020-02-12 [ PDF ]
  • Załącznik nr 2 – dodano 2020-02-12 [ ZIP ]
  • Załącznik nr 3 – dodano 2020-02-12 [ PDF ]
  • Załącznik nr 4 – dodano 2020-02-12 [ PDF ]
  • Załącznik nr 5 – dodano 2020-02-12 [ PDF ]
 3. Zmiany dodane dnia 2020-02-17 dotyczą powiększenia powierzchni zagospodarowania terenu pod planowaną inwestycję.
  Zamawiający dodatkowo wskazuje teren zagospodarowania pod planowaną inwestycję budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych: działka nr 31/3 oraz 31/4 obręb 015 Chmielnik, jako możliwość zaprojektowania na nich kolejnych miejsc parkingowych na samochody osobowe. [ PDF ]