Wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek, w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót ogólnobudowlanych

Termin składania ofert: do 28.11.2019r. godz: 12:00.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer KTBS-4/I/2019 – dodany 2019-11-13 [ PDF ]
 2. SIWZ z załącznikami
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dodany 2019-11-13 [ PDF ]
  • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysy – dodany 2019-11-13 [ ZIP ]
  • Przedmiar robót – wg opisu pkt 3
 3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ
  • W dniu 2019-11-22 Zamawiający zwiększył zakres „przedmiaru robót” [ PDF ]
 4. Informacje o wyniku postępowania
  • Informacja z otwarcia ofert – dodany 2019-12-04 [ PDF ]
  • Informacja o wyniku postępowania – dodany 2019-12-06 [ PDF ]

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż nowych wodomierzy ciepłej i zimnej wody oraz ciepłomierzy

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż nowych wodomierzy ciepłej i zimnej wody oraz ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych, należących do zasobów Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.

Zapytanie ofertowe – wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonymi w Kaliszu przy ul. Armii Krajowej 37, Armii Krajowej 39 i Armii Krajowej 41. Operat winien być sporządzony zgodnie z załączonymi wytycznymi Banku Gospodarstwa Krajowego.

 • Zapytanie ofertowe [ PDF ]
 • Wytyczne dla rzeczoznawców majątkowych 2019.pdf [ PDF ]

Projekt – Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Stawiszyńskiej 4 w Kaliszu

 1. Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej p.n. :
  „Projekt na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Stawiszyńskiej 4 w Kaliszu wraz z urządzeniem: placu zabaw, dróg wewnętrznych i miejsc postojowych na działce nr 31/5, 33/1, 33/2, 33/3, 35/1, 35/2, 35/3, 36 obręb 015 Chmielnik”.
  Termin złożenia oferty do dnia 29 lipca 2019 r. godz. 12.00 w siedzibie biura KTBS Spółka z .o.o. , al. ks. J.Popiełuszki 3

Poprawa efektywności energetycznej trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zlokalizowanych w Kaliszu przy ulicach Szpilowskiego 15, Zacisze 17, Winiarska 1-3 wchodzących w skład zasobów Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – w podziale na 3 części

Termin składania ofert: do 29.05.2019r godz.12.00

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer KTBS-2-I-2019 – dodany 2019-05-14 [ PDF ]
 2. SIWZ z załącznikami
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dodany 2019-05-14 [ PDF ]
  • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysy ofertowe – dodany 2019-05-14 [ ZIP ]
  • Podstawowe dokumenty do wypełnienia przez Wykonawcę w wersji edytowalnej (pomocniczo) – wiążącą treść zawiera plik SIWZ w formie pdf* – dodany 2019-05-14 [ DOC ]
 3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ
 4. Informacje o wniesionych środkach ochrony prawnej
 5. Informacje o wyniku postępowania
  • Informacja z otwarcia ofert – dodany 2019-05-29 [ PDF ]
  • Informacja o wyborze oferty – dodany 2019-05-30 [ PDF ]

Poprawa efektywności energetycznej trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zlokalizowanych w Kaliszu przy ulicach Szpilowskiego 15, Zacisze 17, Winiarska 1-3 wchodzących w skład zasobów Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – w podziale na 3 części

Zmiana terminu składania ofert: do 06.05.2019r godz. 12:00

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer KTBS-1-I-2019 – dodany 2019-04-12 [ PDF ]
  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – dodany 2019-04-19 [ PDF ]
 2. SIWZ z załącznikami
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dodany 2019-04-12 [ PDF ]
  • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysy ofertowe – dodany 2019-04-12 [ ZIP ]
  • Podstawowe dokumenty do wypełnienia przez Wykonawcę w wersji edytowalnej (pomocniczo) – dodany 2019-04-18 [ DOC ]
   Wiążącą treść zawiera plik SIWZ w formie PDF
 3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ
 4. Informacje o wniesionych środkach ochrony prawnej
 5. Informacje o wyniku postępowania
  • Informacja z otwarcia ofert – dodany 2019-05-06 [ PDF ]
  • Informacja o unieważnieniu postępowania – dodany 2019-05-06 [ PDF ]

Zapytanie ofertowe: Usuwanie usterek, konserwacja oraz wymiana stolarki okiennej w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o.

 1. Zapytanie ofertowe dot. „Usuwanie usterek, konserwacja oraz wymiana stolarki okiennej w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o.” – termin składania ofert 06-03-2019r. godz.12:00

Zapytanie ofertowe: Usuwanie usterek w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. , w zakresie wykonywania usług ślusarskich przy stolarce drzwiowej

 1. Zapytanie ofertowe dot. „Usuwanie usterek w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. , w zakresie wykonywania usług ślusarskich przy stolarce drzwiowej” – termin składania ofert 27.02.2019r godz.12.00

Zapytanie ofertowe dot. „Wykonywania bieżących remontów, usuwania awarii i usterek, w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót sanitarnych” – termin składania ofert do 11.02.2019r godz. 12:00

 1. Zapytanie ofertowe dot. „Wykonywania bieżących remontów, usuwania awarii i usterek, w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót sanitarnych” – termin składania ofert do 11.02.2019r godz. 12:00.

Wykonywania bieżących remontów, usuwania awarii i usterek, w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót sanitarnych

 1. Ogłoszenie – zapytanie ofertowe: ”Wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek, w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót sanitarnych”