Zapytanie ofertowe dotyczące wydruku imiennych książeczek opłat czynszowych 2019

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wydruku imiennych książeczek opłat czynszowych
 2. Załączniki

Projekt – Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Stawiszyńskiej 4 w Kaliszu

 1. Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej p.n. :
  „Projekt na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Stawiszyńskiej 4 w Kaliszu wraz z urządzeniem: placu zabaw, dróg wewnętrznych i miejsc postojowych na działce nr 31/5, 33/1, 33/2, 33/3, 35/1, 35/2, 35/3, 36 obręb 015 Chmielnik”.
  Termin złożenia oferty do dnia 29 lipca 2019 r. godz. 12.00 w siedzibie biura KTBS Spółka z .o.o. , al. ks. J.Popiełuszki 3

Poprawa efektywności energetycznej trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zlokalizowanych w Kaliszu przy ulicach Szpilowskiego 15, Zacisze 17, Winiarska 1-3 wchodzących w skład zasobów Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – w podziale na 3 części

Termin składania ofert: do 29.05.2019r godz.12.00

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer KTBS-2-I-2019 – dodany 2019-05-14 [ PDF ]
 2. SIWZ z załącznikami
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dodany 2019-05-14 [ PDF ]
  • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysy ofertowe – dodany 2019-05-14 [ ZIP ]
  • Podstawowe dokumenty do wypełnienia przez Wykonawcę w wersji edytowalnej (pomocniczo) – wiążącą treść zawiera plik SIWZ w formie pdf* – dodany 2019-05-14 [ DOC ]
 3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ
 4. Informacje o wniesionych środkach ochrony prawnej
 5. Informacje o wyniku postępowania
  • Informacja z otwarcia ofert – dodany 2019-05-29 [ PDF ]
  • Informacja o wyborze oferty – dodany 2019-05-30 [ PDF ]

Poprawa efektywności energetycznej trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zlokalizowanych w Kaliszu przy ulicach Szpilowskiego 15, Zacisze 17, Winiarska 1-3 wchodzących w skład zasobów Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – w podziale na 3 części

Zmiana terminu składania ofert: do 06.05.2019r godz. 12:00

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer KTBS-1-I-2019 – dodany 2019-04-12 [ PDF ]
  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – dodany 2019-04-19 [ PDF ]
 2. SIWZ z załącznikami
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dodany 2019-04-12 [ PDF ]
  • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysy ofertowe – dodany 2019-04-12 [ ZIP ]
  • Podstawowe dokumenty do wypełnienia przez Wykonawcę w wersji edytowalnej (pomocniczo) – dodany 2019-04-18 [ DOC ]
   Wiążącą treść zawiera plik SIWZ w formie PDF
 3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ
 4. Informacje o wniesionych środkach ochrony prawnej
 5. Informacje o wyniku postępowania
  • Informacja z otwarcia ofert – dodany 2019-05-06 [ PDF ]
  • Informacja o unieważnieniu postępowania – dodany 2019-05-06 [ PDF ]

Zapytanie ofertowe: Usuwanie usterek, konserwacja oraz wymiana stolarki okiennej w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o.

 1. Zapytanie ofertowe dot. „Usuwanie usterek, konserwacja oraz wymiana stolarki okiennej w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o.” – termin składania ofert 06-03-2019r. godz.12:00

Zapytanie ofertowe: Usuwanie usterek w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. , w zakresie wykonywania usług ślusarskich przy stolarce drzwiowej

 1. Zapytanie ofertowe dot. „Usuwanie usterek w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. , w zakresie wykonywania usług ślusarskich przy stolarce drzwiowej” – termin składania ofert 27.02.2019r godz.12.00

Zapytanie ofertowe dot. „Wykonywania bieżących remontów, usuwania awarii i usterek, w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót sanitarnych” – termin składania ofert do 11.02.2019r godz. 12:00

 1. Zapytanie ofertowe dot. „Wykonywania bieżących remontów, usuwania awarii i usterek, w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót sanitarnych” – termin składania ofert do 11.02.2019r godz. 12:00.

Wykonywania bieżących remontów, usuwania awarii i usterek, w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót sanitarnych

 1. Ogłoszenie – zapytanie ofertowe: ”Wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek, w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót sanitarnych”

Ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert na usługi kominiarskie

Ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert na usługi kominiarskie
Przedmiotem ogłoszenia jest wykonanie w 2019r usług kominiarskich w zasobie mieszkaniowym Zamawiającego tj.:

 1. przeprowadzenie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych)
 2. przeprowadzenie czyszczenia przewodów spalinowych i wentylacyjnych
 3. wykonywanie zleconych ekspertyz i opinii kominiarskich
 4. wykonywanie w razie potrzeby dodatkowych prac zleconych przez Zamawiającego w zakresie usprawnienia i naprawy ciągu przewodu kominowego

W załączeniu: formularz do wypełnienia oferty wraz z projektem umowy.
Termin składania ofert: do 31.01.2019r

Wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek, w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót ogólnobudowlanych 2018-11-26

 1. Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer KTBS-1/I/2018 – dodany 2018-11-26 [ PDF ]
 2. SIWZ z załącznikami
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dodany 2018-11-26 [ PDF ]
  • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysy – dodany 2018-11-26 [ ZIP ]
 3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ
 4. Informacje o wniesionych środkach ochrony prawnej
 5. Informacje o wyniku postępowania
  • Informacja z otwarcia ofert – dodany 2018-12-11 [ PDF ]
  • Informacja o wyniku postępowania – dodany 2018-12-14 [ PDF ]