Wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót sanitarnych

 1. Zapytanie ofertowe dot. „Wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót sanitarnych” – termin składania ofert 28.01.2020r. godz.12:00

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż nowych wodomierzy ciepłej i zimnej wody oraz ciepłomierzy

Na dostawę i montaż nowych wodomierzy ciepłej i zimnej wody oraz ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych i lokalach usługowych, należących do zasobów
Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert na usługi kominiarskie

  Przedmiotem ogłoszenia jest wykonanie w 2020 roku usług kominiarskich w zasobie mieszkaniowym Zamawiającego tj.:

 1. Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych)
 2. Przeprowadzenie czyszczenia przewodów spalinowych i wentylacyjnych
 3. Wykonanie zleconych ekspertyz i opinii kominiarskich
 4. Wykonywanie w razie potrzeby dodatkowych prac zleconych przez Zamawiającego
 5. w zakresie usprawnienia i naprawy ciągu przewodu kominowego.

  W załączeniu: formularz do wypełnienia oferty wraz z projektem umowy.
  Termin składania ofert : do 31.01.2020r.

   Załączniki

  • Projekt umowy [PDF]
  • Druk oferty [PDF]
  • Karta kontroli przeglądu kominiarskiego [PDF]
  • Przykładowy wzór protokołu rocznego usług kominiarskich [PDF]
  • Umowa RODO [PDF]

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi prowadzenia bieżącej eksploatacji i konserwacji urządzeń technicznych i instalacji węzła cieplnego oraz kotłowni gazowych

 1. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi prowadzenia bieżącej eksploatacji i konserwacji urządzeń technicznych i instalacji węzła cieplnego oraz kotłowni gazowych, w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się w zasobach administrowanych przez KTBS Spółka z o.o
 2. Załączniki

Wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek, w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót ogólnobudowlanych

Termin składania ofert: do 28.11.2019r. godz: 12:00.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer KTBS-4/I/2019 – dodany 2019-11-13 [ PDF ]
 2. SIWZ z załącznikami
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dodany 2019-11-13 [ PDF ]
  • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysy – dodany 2019-11-13 [ ZIP ]
  • Przedmiar robót – wg opisu pkt 3
 3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ
  • W dniu 2019-11-22 Zamawiający zwiększył zakres „przedmiaru robót” [ PDF ]
 4. Informacje o wyniku postępowania
  • Informacja z otwarcia ofert – dodany 2019-12-04 [ PDF ]
  • Informacja o wyniku postępowania – dodany 2019-12-06 [ PDF ]

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż nowych wodomierzy ciepłej i zimnej wody oraz ciepłomierzy

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż nowych wodomierzy ciepłej i zimnej wody oraz ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych, należących do zasobów Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.

Zapytanie ofertowe – wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonymi w Kaliszu przy ul. Armii Krajowej 37, Armii Krajowej 39 i Armii Krajowej 41. Operat winien być sporządzony zgodnie z załączonymi wytycznymi Banku Gospodarstwa Krajowego.

 • Zapytanie ofertowe [ PDF ]
 • Wytyczne dla rzeczoznawców majątkowych 2019.pdf [ PDF ]

Projekt – Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Stawiszyńskiej 4 w Kaliszu

 1. Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej p.n. :
  „Projekt na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Stawiszyńskiej 4 w Kaliszu wraz z urządzeniem: placu zabaw, dróg wewnętrznych i miejsc postojowych na działce nr 31/5, 33/1, 33/2, 33/3, 35/1, 35/2, 35/3, 36 obręb 015 Chmielnik”.
  Termin złożenia oferty do dnia 29 lipca 2019 r. godz. 12.00 w siedzibie biura KTBS Spółka z .o.o. , al. ks. J.Popiełuszki 3

Poprawa efektywności energetycznej trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zlokalizowanych w Kaliszu przy ulicach Szpilowskiego 15, Zacisze 17, Winiarska 1-3 wchodzących w skład zasobów Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – w podziale na 3 części

Termin składania ofert: do 29.05.2019r godz.12.00

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer KTBS-2-I-2019 – dodany 2019-05-14 [ PDF ]
 2. SIWZ z załącznikami
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dodany 2019-05-14 [ PDF ]
  • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysy ofertowe – dodany 2019-05-14 [ ZIP ]
  • Podstawowe dokumenty do wypełnienia przez Wykonawcę w wersji edytowalnej (pomocniczo) – wiążącą treść zawiera plik SIWZ w formie pdf* – dodany 2019-05-14 [ DOC ]
 3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ
 4. Informacje o wniesionych środkach ochrony prawnej
 5. Informacje o wyniku postępowania
  • Informacja z otwarcia ofert – dodany 2019-05-29 [ PDF ]
  • Informacja o wyborze oferty – dodany 2019-05-30 [ PDF ]

Poprawa efektywności energetycznej trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zlokalizowanych w Kaliszu przy ulicach Szpilowskiego 15, Zacisze 17, Winiarska 1-3 wchodzących w skład zasobów Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – w podziale na 3 części

Zmiana terminu składania ofert: do 06.05.2019r godz. 12:00

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer KTBS-1-I-2019 – dodany 2019-04-12 [ PDF ]
  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – dodany 2019-04-19 [ PDF ]
 2. SIWZ z załącznikami
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dodany 2019-04-12 [ PDF ]
  • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysy ofertowe – dodany 2019-04-12 [ ZIP ]
  • Podstawowe dokumenty do wypełnienia przez Wykonawcę w wersji edytowalnej (pomocniczo) – dodany 2019-04-18 [ DOC ]
   Wiążącą treść zawiera plik SIWZ w formie PDF
 3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ
 4. Informacje o wniesionych środkach ochrony prawnej
 5. Informacje o wyniku postępowania
  • Informacja z otwarcia ofert – dodany 2019-05-06 [ PDF ]
  • Informacja o unieważnieniu postępowania – dodany 2019-05-06 [ PDF ]