O Firmie

KALISKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO – SPÓŁKA Z O.O.

Powołana przez Miasto Kalisz Spółka działa od 8 września 1997 r. na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.)

Przedmiotem działania Towarzystwa jest tworzenie czynszowego budownictwa społecznego. Spółka buduje i eksploatuje mieszkania przeznaczone na wynajem dla osób, które ze względu na dochody nie mogą zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych poprzez najem na wolnym rynku lub budowę czy kupno własnego mieszkania, ale które stać na opłacenie kosztów eksploatacji tego mieszkania.

Źródła finansowania Towarzystwa

Głównym źródłem środków na budowę mieszkań Towarzystwa, w formule społecznego budownictwa czynszowego, jest preferencyjny kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) do czerwca 2009r, którego spłata rozłożona jest na okres przekraczający 30 lat. Kredyt ten zaciągany i spłacany przez Towarzystwo – maksymalnie może pokryć do 70% kosztów budowy. Pozostała część kosztów pokrywana jest z wkładów (partycypacji) wniesionych przez przyszłych najemców, środków własnych Towarzystwa oraz z partycypacji osób prawnych wskazujących przyszłego najemcę lokalu mieszkalnego lub przyszłego najemcy.

Organy Spółki

Zgromadzenie Wspólników
Krystian Kinastowski – Prezydent Miasta Kalisza
Zarząd
Andrzej Górski – Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza
Wojciech Wysocki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marta Jędrysiak – Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Staniszewski – Członek Rady Nadzorczej

Zasób mieszkaniowy Spółki – 23 budynki, 1204 mieszkania

  • Osiedle Dobrzec – budynki przy ulicach: Bujnickiego 17-19, Szpilowskiego 15, Kaczorowskiego 3, 5, 7 i 9, Armii Krajowej 37,39 i 41, Popiełuszki 3, 4 i 5, Wojciechowskiego 6, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 49 i 51.
  • Osiedle Chmielnik – budynek przy ulicy Prostej 4;
  • Osiedle Tyniec – budynki przy ulicach: Winiarska 1-3 i Winiarska 5-7, Rodzinna 1,3,5;
  • Śródmieście, osiedle Czaszki – budynki przy ulicach: Zacisze 13-15 i Zacisze 17;