Zapytanie ofertowe: Dokończenie robót budowlanych z zakresu branży elektrycznej (2021-04-13)

 1. 1. Dokończenie robót budowlanych branży elektrycznej zespołu budynków jednorodzinnych, jedno i dwulokalowych w zabudowie szeregowej położonych na działkach 22/1, 22/2 obręb 051 Tyniec 306101_1 M. Kalisz.
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2021-04-13 [ PDF ]
  • Przedmiar robót – dodany 2021-04-13 [ PDF ]

Zapytanie ofertowe: Dokończenie robót budowlanych z zakresu branży sanitarnej wewnętrznej (2021-04-13)

 1. Dokończenie robót budowlanych z zakresu branży sanitarnej wewnętrznej zespołu budynków jednorodzinnych, jedno i dwulokalowych w zabudowie szeregowej położonych na działkach 22/1, 22/2 obręb 051 Tyniec 306101_1 M. Kalisz.
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2021-04-13 [ PDF ]
  • Przedmiar robót – dodany 2021-04-13 [ PDF ]
  • Zmiana zakresu robót budowlanych – dodany 2021-04-16: Z „Przedmiaru robót” zostaje wykreślona do zaoferowania przez Wykonawcę Pozycja nr 57 Dział 8 „Wewnętrzna instalacja gazowa”

Zapytanie ofertowe: Dokończenie robót budowlanych z zakresu branży sanitarnej zewnętrznej (2021-04-13)

 1. Dokończenie robót budowlanych branży sanitarnej zewnętrznej zespołu budynków jednorodzinnych, jedno i dwulokalowych w zabudowie szeregowej położonych na działkach 22/1, 22/2 obręb 051 Tyniec 306101_1 M. Kalisz.
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2021-04-13 [ PDF ]
  • Przedmiar robót – dodany 2021-04-13 [ PDF ]
  • Zmiana zakresu robót budowlanych – dodany 2021-04-16: Do załączonego „Przedmiaru robót” należy dodatkowo wycenić w kosztorysie ofertowym pozycję pt. : Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu – kpl – 21

Zapytanie ofertowe: Dokończenie robót budowlanych z zakresu branży ogólnobudowlanej – tynki wewnętrzne (2021-04-13)

 1. Dokończenie robót budowlanych branży ogólnobudowlanej – tynki wewnętrzne – zespołu budynków jednorodzinnych, jedno i dwulokalowych w zabudowie szeregowej położonych na działkach 22/1, 22/2 obręb 051 Tyniec 306101_1 M. Kalisz.
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2021-04-13 [ PDF ]
  • Przedmiar robót – dodany 2021-04-13 [ PDF ]

Zapytanie ofertowe: Usuwanie usterek w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. , w zakresie wykonywania usług ślusarskich przy stolarce drzwiowej (2021-03-11)

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące postępowania pn.: „Usuwanie usterek w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. , w zakresie wykonywania usług ślusarskich przy stolarce drzwiowej.”
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2021-03-11 [ PDF ]
  • Projekt umowy – dodany 2021-03-11 [ PDF ]
  • Kosztorys ofertowy – dodany 2021-03-11 [ PDF ]

Zapytanie ofertowe: Na dostawę i montaż wodomierzy ciepłej i zimnej wody oraz ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych budynku przy ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 51 w Kaliszu (62-800), należącego do zasobów Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. (2021-02-22)

 1. Zapytanie ofertowe: „Na dostawę i montaż wodomierzy ciepłej i zimnej wody oraz ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych budynku przy ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 51 w Kaliszu (62-800), należącego do zasobów Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.”
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2021-02-22 [ PDF ]
  • Projekt umowy – dodany 2021-02-22 [ PDF ]
  • Protokół wymiany – dodany 2021-02-22 [ PDF ]
  • Oświadczenie wykonawcy – dodany 2021-02-22 [ PDF ]

Zapytanie ofertowe: Wymiana, usuwanie usterek i konserwacja stolarki okiennej w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. (2021-02-22)

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące postępowania pn.: „Wymiana, usuwanie usterek i konserwacja stolarki okiennej w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o.”
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2021-02-22 [ PDF ]
  • Projekt umowy – dodany 2021-02-22 [ PDF ]
  • Kosztorys ofertowy – dodany 2021-02-22 [ PDF ]

Ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert na usługi kominiarskie (2021-02-01)

 1. Przedmiotem ogłoszenia jest wykonanie w 2021 roku usług kominiarskich w zasobie mieszkaniowym Zamawiającego tj.:
  • przeprowadzenie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych)
  • przeprowadzenie czyszczenia przewodów spalinowych i wentylacyjnych
  • wykonywanie zleconych ekspertyz i opinii kominiarskich
  • wykonywanie w razie potrzeby dodatkowych prac zleconych przez Zamawiającego w zakresie usprawnienia i naprawy ciągu przewodu kominowego
 2. Do ofert należy dołączyć uprawnienia zawodowe – rzemieślnicze osób wykonujących bezpośrednio czynności kominiarskie
 3. Pisemną ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego w Kaliszu, al. ks. J. Popiełuszki 3 i oznakować w następujący sposób:


  Kaliskie TBS – Spółka z o.o., al. ks. J. Popiełuszki 3, 62-800 Kalisz

  „Oferta na: Wykonywanie w 2021 roku usług kominiarskich w zakresie kontroli i czyszczenia przewodów w budynkach zasobu mieszkaniowego Kaliskiego TBS Spółka z o.o.”

  i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Termin składania ofert : do dnia 15.02.2021r. do godz.: 12:00


Załączniki:

Zapytanie ofertowe dot. „Wykonania obowiązkowych rocznych przeglądów: kotłów gazowych w lokalach mieszkalnych oraz instalacji gazowej w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o.” (2021-01-25)

 1. Zapytanie ofertowe dot. „Wykonania obowiązkowych rocznych przeglądów: kotłów gazowych w lokalach mieszkalnych oraz instalacji gazowej w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o.” – termin składania ofert 03.02.2021r. godz.12:00

Zapytanie ofertowe dot. „Wykonywania bieżących remontów, usuwania awarii i usterek, w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót sanitarnych” (2021-01-25)

 1. Zapytanie ofertowe dot. „Wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót sanitarnych” – termin składania ofert 03.02.2021r. godz.12:00