Plan postępowań Kaliskiego TBS Sp. z o.o. na 2021

 1. Plan postępowań Kaliskiego TBS Sp. z o.o. na 2021 [ PDF ]

Zapytanie ofertowe: Wymiana, usuwanie usterek i konserwacja stolarki okiennej w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. (2021-07-20)

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące postępowania pn.: „Wymiana, usuwanie usterek i konserwacja stolarki okiennej w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o.”
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2021-07-20 [ PDF ]
  • Projekt umowy – dodany 2021-07-20 [ PDF ]
  • Kosztorys ofertowy – dodany 2021-07-20 [ PDF ]

Zapytanie ofertowe: wykonanie robót drogowych – utwardzenia terenu wokół budynków mieszkalnych wraz ze zjazdem na drogę publiczną (2021-06-11)

  Termin składania oferty do 2021-06-22.
  Lokalizacja planowanych robót: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Józefa Raciborskiego 50-96 (działki 22/1, 22/2 obręb 051 Tyniec 306101_1 M.)”

  • Zapytanie ofertowe – dodany 2021-06-11 [ PDF ]
  • Przedmiary roboty drogowe – dodany 2021-06-11 [ PDF ]
  • Plan zagospodarowania terenu – dodany 2021-06-11 [ PDF ]

Zapytanie ofertowe: realizacja robót budowlanych w zakresie uzupełniających robót elewacyjnych i wykonanie ogrodzenia przyległego bezpośrednio do budynków oraz wokół granicy terenu działki (2021-06-11)

  Termin składania oferty do 2021-06-22.
  Lokalizacja planowanych robót: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego na terenie położonym w Kaliszu przy ul.Józefa Raciborskiego 50-96 (działki 22/1, 22/2 obręb 051 Tyniec 306101_1 M.)”

  • Zapytanie ofertowe – zmieniony 2021-06-16 [ PDF ]
  • Przedmiary roboty wewnętrzne – dodany 2021-06-11 [ PDF ]
  • Przedmiary roboty zewnętrzne – dodany 2021-06-11 [ PDF ]
  • Zmiana przedmiaru robót zewnętrznych – dodana 2021-06-18: powiększenie zakresu robót zewnętrznych do ofertowania dodatkowo o poz.41-45 dział 3 Tereny zielone
  • Plan zagospodarowania terenu – dodany 2021-06-11 [ PDF ]

Zapytanie ofertowe: wykonanie robót budowlanych w zakresie posadzek betonowych w lokalach mieszkalnych (2021-06-11)

  Termin składania oferty do 2021-06-22.
  Lokalizacja planowanych robót: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Józefa Raciborskiego 50-96 (działki 22/1, 22/2 obręb 051 Tyniec 306101_1 M.)”

  • Zapytanie ofertowe – dodany 2021-06-11 [ PDF ]
  • Przedmiary – dodany 2021-06-11 [ PDF ]
  • Plan zagospodarowania terenu – dodany 2021-06-11 [ PDF ]

Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem położonym w Kaliszu przy ul. Prostej 4 (2021-05-18)

 1. Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem położonym w Kaliszu przy ul. Prostej 4. Operat winien być sporządzony zgodnie z załączonymi wytycznymi Banku Gospodarstwa Krajowego.
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2021-05-18 [ PDF ]
  • Wytyczne dla rzeczoznawców w zakresie sporządzenia operatu szacunkowego – dodany 2021-05-18 [ PDF ]

Zapytanie ofertowe: Dokończenie robót budowlanych z zakresu branży elektrycznej (2021-04-13)

 1. Dokończenie robót budowlanych branży elektrycznej zespołu budynków jednorodzinnych, jedno i dwulokalowych w zabudowie szeregowej położonych na działkach 22/1, 22/2 obręb 051 Tyniec 306101_1 M. Kalisz.
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2021-04-13 [ PDF ]
  • Przedmiar robót – dodany 2021-04-13 [ PDF ]

Zapytanie ofertowe: Dokończenie robót budowlanych z zakresu branży sanitarnej wewnętrznej (2021-04-13)

 1. Dokończenie robót budowlanych z zakresu branży sanitarnej wewnętrznej zespołu budynków jednorodzinnych, jedno i dwulokalowych w zabudowie szeregowej położonych na działkach 22/1, 22/2 obręb 051 Tyniec 306101_1 M. Kalisz.
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2021-04-13 [ PDF ]
  • Przedmiar robót – dodany 2021-04-13 [ PDF ]
  • Zmiana zakresu robót budowlanych – dodany 2021-04-16: Z „Przedmiaru robót” zostaje wykreślona do zaoferowania przez Wykonawcę Pozycja nr 57 Dział 8 „Wewnętrzna instalacja gazowa”

Zapytanie ofertowe: Dokończenie robót budowlanych z zakresu branży sanitarnej zewnętrznej (2021-04-13)

 1. Dokończenie robót budowlanych branży sanitarnej zewnętrznej zespołu budynków jednorodzinnych, jedno i dwulokalowych w zabudowie szeregowej położonych na działkach 22/1, 22/2 obręb 051 Tyniec 306101_1 M. Kalisz.
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2021-04-13 [ PDF ]
  • Przedmiar robót – dodany 2021-04-13 [ PDF ]
  • Zmiana zakresu robót budowlanych – dodany 2021-04-16: Do załączonego „Przedmiaru robót” należy dodatkowo wycenić w kosztorysie ofertowym pozycję pt. : Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu – kpl – 21

Zapytanie ofertowe: Dokończenie robót budowlanych z zakresu branży ogólnobudowlanej – tynki wewnętrzne (2021-04-13)

 1. Dokończenie robót budowlanych branży ogólnobudowlanej – tynki wewnętrzne – zespołu budynków jednorodzinnych, jedno i dwulokalowych w zabudowie szeregowej położonych na działkach 22/1, 22/2 obręb 051 Tyniec 306101_1 M. Kalisz.
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2021-04-13 [ PDF ]
  • Przedmiar robót – dodany 2021-04-13 [ PDF ]