Zapytanie ofertowe dot. „Wykonania obowiązkowych rocznych przeglądów: kotłów gazowych w lokalach mieszkalnych oraz instalacji gazowej w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o.” (2024-06-11)

 1. Zapytanie ofertowe dot. „Wykonania obowiązkowych rocznych przeglądów: kotłów gazowych w lokalach mieszkalnych oraz instalacji gazowej w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o.”
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2024-06-11 [ PDF ] (450kB)
  • Projekt umowy – dodany 2024-06-11 [ PDF ] (340kB)
  • Kosztorys ofertowy – dodany 2024-06-11 [ PDF ] (200kB)
  • Formularz oferty – dodany 2024-06-11 [ PDF ] (360kB)
  • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – dodany 2024-06-11 [ PDF ] (270kB)

Prowadzenia całodobowego pogotowia lokatorskiego branży elektrycznej oraz wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek, w zakresie robót elektrycznych w obiektach mieszkalnych wchodzących w zasób Kaliskiego TBS Sp. z o.o. (2024-06-10)

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące postępowania pn.: „Na usługę prowadzenia całodobowego pogotowia lokatorskiego branży elektrycznej oraz wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek, w zakresie robót elektrycznych w obiektach mieszkalnych wchodzących w zasób Kaliskiego TBS Sp. z o.o.”
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2024-06-10 [ PDF ] (830kB)
  • Wzór umowy – dodany 2024-06-10 [ PDF ] (790kB)
  • Umowa RODO – dodany 2024-06-10 [ PDF ] (240kB)
  • Kosztorys ofertowy – dodany 2024-06-10 [ PDF ] (230kB)

Zapytanie ofertowe dotyczące wydruku imiennych książeczek opłat czynszowych (2024-04-07)

  Zapytanie ofertowe dotyczące wydruku imiennych książeczek opłat czynszowych

  • Zapytanie ofertowe – dodany 2024-04-07 [PDF] (40kB)
  • Formularz ofertowy – dodany 2024-04-07 [PDF] (140kB)

Ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert na usługi kominiarskie (2024-03-18)

 1. Przedmiotem ogłoszenia jest wykonanie w 2024 roku usług kominiarskich w zasobie mieszkaniowym Zamawiającego tj.:
  • przeprowadzenie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych)
  • przeprowadzenie czyszczenia przewodów spalinowych i wentylacyjnych
  • wykonywanie zleconych ekspertyz i opinii kominiarskich
  • wykonywanie w razie potrzeby dodatkowych prac zleconych przez Zamawiającego w zakresie usprawnienia i naprawy ciągu przewodu kominowego
 2. Do ofert należy dołączyć uprawnienia zawodowe – rzemieślnicze osób wykonujących bezpośrednio czynności kominiarskie
 3. Pisemną ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego w Kaliszu, al. ks. J. Popiełuszki 3 i oznakować w następujący sposób:


  Kaliskie TBS – Spółka z o.o., al. ks. J. Popiełuszki 3, 62-800 Kalisz

  „Oferta na: Wykonywanie w 2024 roku usług kominiarskich w zakresie kontroli i czyszczenia przewodów w budynkach zasobu mieszkaniowego Kaliskiego TBS Spółka z o.o.”

  i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Termin składania ofert : do dnia 25.03.2024r. do godz.: 12:00


Załączniki:

 • Zapytanie ofertowe – dodany 2024-03-18 [PDF] (150kB)
 • Projekt umowy – dodany 2024-03-18 [PDF] (70kB)
 • Zasoby i taryfikator cen – dodany 2024-03-18 [PDF] (35kB)
 • Karta kontroli przeglądu kominiarskiego – 2024-03-18 [PDF] (60kB)
 • Wzór protokołu z okresowej kontroli przewodów kominowych – dodany 2024-03-18 [PDF] (80kB)
 • Umowa RODO – dodany 2024-03-18 [PDF] (75kB)

Zapytanie ofertowe: Usuwanie usterek w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. , w zakresie wykonywania usług ślusarskich przy stolarce drzwiowej. (2024-02-22)

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące postępowania pn.: „Usuwanie usterek w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. , w zakresie wykonywania usług ślusarskich przy stolarce drzwiowej.”
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2024-02-22 [PDF] (300kB)
  • Projekt umowy – dodany 2024-02-22 [PDF] (310kB)
  • Kosztorys ofertowy – dodany 2024-02-22 [PDF] (260kB)

Zapytanie ofertowe: Na usługę konserwacji i serwisu urządzeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych w obiektach mieszkalnych wchodzących w zasób Kaliskiego TBS Sp. z o.o. oraz prowadzenia pogotowia dźwigowego (2023-12-22)

Zapytanie ofertowe: Na usługę konserwacji i serwisu urządzeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych w obiektach mieszkalnych wchodzących w zasób Kaliskiego TBS Sp. z o.o. oraz prowadzenia pogotowia dźwigowego:
Część 1: platforma przyschodowa ul. Zacisze 13-15
Część 2: platformy pionowe przy ul. Rodzinna 1 i ul. Rodzinna 5.

 • Zapytanie ofertowe – dodany 2023-12-22 [PDF] (400kB)

Zapytanie ofertowe dot. „Wykonywania bieżących remontów, usuwania awarii i usterek, w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie branży sanitarnej” (2023-12-18)

 1. Zapytanie ofertowe dot. „Wykonywania bieżących remontów, usuwania awarii i usterek, w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie branży sanitarnej”

Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej położonej w Kaliszu przy ul. Jana Długosza dla których zostały wydane warunki zabudowy (2023-11-24)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej położonej w Kaliszu przy ul. Jana Długosza dla których zostały wydane warunki zabudowy. Operat winien być sporządzony zgodnie z załączonymi wytycznymi Banku Gospodarstwa Krajowego.
Wymagany termin wykonania zadania do dnia 08 grudnia 2023r.

 • Zapytanie ofertowe – dodany 2023-11-24 [PDF] (290kB)
 • Wytyczne dla rzeczoznawców majątkowych – dodany 2023-11-24 [PDF] (630kB)
 • Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy – dodany 2023-11-24 [PDF] (610kB)
 • Decyzja – dodany 2023-11-24 [PDF] (87kB)

Zapytanie ofertowe: Na usługę prowadzenia całodobowego pogotowia lokatorskiego branży elektrycznej oraz wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek, w zakresie robót elektrycznych w obiektach mieszkalnych wchodzących w zasób Kaliskiego TBS Sp. z o.o. (2023-08-01)

 1. Zapytanie ofertowe „Na usługę prowadzenia całodobowego pogotowia lokatorskiego branży elektrycznej oraz wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek, w zakresie robót elektrycznych w obiektach mieszkalnych wchodzących w zasób Kaliskiego TBS Sp. z o.o.”
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2023-08-01 [ PDF ] (830kB)
  • Wzór umowy – dodany 2023-08-01 [ PDF ] (800kB)
  • Kosztorys ofertowy – dodany 2023-08-01 [ PDF ] (230kB)

Zapytanie ofertowe: Wymiana, usuwanie usterek i konserwacja stolarki okiennej w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. (2023-07-14)

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące postępowania pn.: „Wymiana, usuwanie usterek i konserwacja stolarki okiennej w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o.”
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2023-07-14 [ PDF ] (340kB)
  • Projekt umowy – dodany 2023-07-14 [ PDF ] (300kB)
  • Kosztorys ofertowy – dodany 2023-07-14 [ PDF ] (240kB)
  • Kosztorys ofertowy w formacie ATH – dodany 2023-07-14 [ ZIP ] (7kB)