Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonymi w Kaliszu przy ul. Stawiszyńskiej 4 i 4a. (2023-05-16)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonymi w Kaliszu przy ul. Stawiszyńskiej 4 i 4a. Operat winien być sporządzony zgodnie z załączonymi wytycznymi Banku Gospodarstwa Krajowego.

 • Zapytanie ofertowe – dodany 2023-05-16 [PDF] (260kB)
 • Wytyczne dla wykonawców – dodany 2023-05-16 [PDF] (550kB)

Zapytanie ofertowe dot. „Wykonania obowiązkowych rocznych przeglądów: kotłów gazowych w lokalach mieszkalnych oraz instalacji gazowej w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o.” (2023-04-26)

 1. Zapytanie ofertowe dot. „Wykonania obowiązkowych rocznych przeglądów: kotłów gazowych w lokalach mieszkalnych oraz instalacji gazowej w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o.”
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2023-04-26 [ PDF ] (280kB)
  • Projekt umowy – dodany 2023-04-26 [ PDF ] (200kB)
  • Kosztorys ofertowy – dodany 2023-04-26 [ PDF ] (210kB)
  • Formularz oferty – dodany 2023-04-26 [ PDF ] (180kB)
  • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – dodany 2023-04-26 [ PDF ] (160kB)

Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonymi w Kaliszu przy ul. Wojciechowskiego 6 (2023-04-24)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonymi w Kaliszu przy ul. Wojciechowskiego 6. Operat winien być sporządzony zgodnie z załączonymi wytycznymi Banku Gospodarstwa Krajowego.

 • Zapytanie ofertowe– dodany 2023-04-24 [PDF] (150kB)
 • Wytyczne dla wykonawców – dodany 2023-04-24 [PDF] (550kB)

Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonymi w Kaliszu przy al. Ks. J. Popiełuszki 4 (2023-03-10)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonymi w Kaliszu przy al. Ks. J. Popiełuszki 4. Operat winien być sporządzony zgodnie z załączonymi wytycznymi Banku Gospodarstwa Krajowego.

 • Zapytanie ofertowe– dodany 2023-03-10 [PDF] (260kB)
 • Wytyczne dla wykonawców – dodany 2023-03-10 [PDF] (550kB)

Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonymi w Kaliszu przy al. Ks. J. Popiełuszki 3 i 5 (2023-03-06)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonymi w Kaliszu przy al. Ks. J. Popiełuszki 3 i 5. Operat winien być sporządzony zgodnie z załączonymi wytycznymi Banku Gospodarstwa Krajowego.

 • Zapytanie ofertowe– dodany 2023-03-06 [PDF] (240kB)
 • Wytyczne dla wykonawców – dodany 2023-03-06 [PDF] (550kB)

Zapytanie ofertowe: Usuwanie usterek w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. , w zakresie wykonywania usług ślusarskich przy stolarce drzwiowej (2023-02-27)

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące postępowania pn.: „Usuwanie usterek w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. , w zakresie wykonywania usług ślusarskich przy stolarce drzwiowej.”
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2023-02-27 [PDF] (330kB)
  • Projekt umowy – dodany 2023-02-27 [PDF] (300kB)
  • Kosztorys ofertowy – dodany 2023-02-27 [PDF] (260kB)

Zapytanie ofertowe dotyczące wydruku imiennych książeczek opłat czynszowych (2023-02-08)

  Zapytanie ofertowe dotyczące wydruku imiennych książeczek opłat czynszowych

  • Zapytanie ofertowe – dodany 2023-02-08 [PDF]
  • Formularz ofertowy – dodany 2023-02-08 [PDF]

Zapytanie ofertowe: „Opracowanie i uzgodnienie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remont zabytkowej kamienicy przy ulicy Podgórze 8 w Kaliszu” (2023-02-03)

Zapytanie ofertowe: „Opracowanie i uzgodnienie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remont zabytkowej kamienicy przy ulicy Podgórze 8 w Kaliszu”

  • Zapytanie ofertowe – dodany 2023-02-03[PDF]
  • Projekt umowy – dodany 2023-02-03[PDF]

Ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert na usługi kominiarskie (2023-02-02)

 1. Przedmiotem ogłoszenia jest wykonanie w 2023 roku usług kominiarskich w zasobie mieszkaniowym Zamawiającego tj.:
  • przeprowadzenie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych)
  • przeprowadzenie czyszczenia przewodów spalinowych i wentylacyjnych
  • wykonywanie zleconych ekspertyz i opinii kominiarskich
  • wykonywanie w razie potrzeby dodatkowych prac zleconych przez Zamawiającego w zakresie usprawnienia i naprawy ciągu przewodu kominowego
 2. Do ofert należy dołączyć uprawnienia zawodowe – rzemieślnicze osób wykonujących bezpośrednio czynności kominiarskie
 3. Pisemną ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego w Kaliszu, al. ks. J. Popiełuszki 3 i oznakować w następujący sposób:


  Kaliskie TBS – Spółka z o.o., al. ks. J. Popiełuszki 3, 62-800 Kalisz

  „Oferta na: Wykonywanie w 2023 roku usług kominiarskich w zakresie kontroli i czyszczenia przewodów w budynkach zasobu mieszkaniowego Kaliskiego TBS Spółka z o.o.”

  i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Termin składania ofert : do dnia 10.02.2023r. do godz.: 15:00


Załączniki:

 • Zapytanie ofertowe – dodany 2023-02-02 [PDF]
 • Projekt umowy – dodany 2023-02-02 [PDF]
 • Zasoby i taryfikator cen – dodany 2023-02-02 [PDF]
 • Karta kontroli przeglądu kominiarskiego – dodany 2023-02-02 [PDF]
 • Wzór protokołu z okresowej kontroli przewodów kominowych – dodany 2023-02-02 [PDF]
 • Druk oferty – dodany 2023-02-02 [PDF]
 • Umowa RODO – dodany 2023-02-02 [PDF]

Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonymi w Kaliszu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 49 i Prymasa Stefana Wyszyńskiego 51 (2023-01-12)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonymi w Kaliszu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 49 i Prymasa Stefana Wyszyńskiego 51. Operat winien być sporządzony zgodnie z załączonymi wytycznymi Banku Gospodarstwa Krajowego.