Projekt – Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Stawiszyńskiej 4 w Kaliszu-2019-07-09

  1. Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej p.n. :
    Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Stawiszyńskiej 4 w Kaliszu wraz z urządzeniem: placu zabaw, dróg wewnętrznych i miejsc postojowych na działce nr 31/5, 33/1, 33/2, 33/3, 35/1, 35/2, 35/3, 36 obręb 015 Chmielnik”.
    Termin złożenia oferty do dnia 22 lipca 2019 r. godz. 12.00 w siedzibie biura KTBS Spółka z .o.o. , al. ks. J.Popiełuszki 3