Nabór

Nabór wniosków o przydział mieszkań pod wynajem w budynkach przy ul. Stawiszyńskiej 4

Przykładowe obliczenie wysokości czynszu najmu, kaucji oraz partycypacji.

Lokal mieszkalny o powierzchni 43,00 m2:

Partycypacja1250 zł/ m2 x 43,00 m2 = 53 750 zł
Czynsz najmu14,41 zł/ m2 x 43,00 m2 = 619,63 zł
Kaucja619,63 zł x 6 msc = 3717,78 zł

Lokal mieszkalny o powierzchni 59,00 m2:

Partycypacja1250 zł/ m2 x 59,00 m2 = 73 750 zł
Czynsz najmu14,41 zł/ m2 x 59,00 m2 = 850,19 zł
Kaucja850,19 zł x 6 msc = 5101,14 zł

Powyższe obliczenia mają charakter informacyjny.
Kwota czynszu najmu nie uwzględnia dodatkowych opłat (opłaty za media, itp.)

We wnioskach należy wskazać dochód netto tj.
Przychód pomniejszony o:

  • koszty uzyskania przychodu
  • należny podatek dochodowy od osób fizycznych
  • składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne