Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonymi w Kaliszu przy ul. Kaczorowskiego 3, Kaczorowskiego 5, Kaczorowskiego 7 i Kaczorowskiego 9. (2022-10-19)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonymi w Kaliszu przy ul. Kaczorowskiego 3, Kaczorowskiego 5, Kaczorowskiego 7 i Kaczorowskiego 9. Operat winien być sporządzony zgodnie z załączonymi wytycznymi Banku Gospodarstwa Krajowego.