Najem pomieszczenia gospodarczego położonego w budynku przy ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 51/III klatka (2023-02-28)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na najem pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 1,60 m2 położonego w budynku przy ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 51/III klatka (pod schodami) w Kaliszu. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem pomieszczenia gospodarczego” do 8 marca 2023r. do godziny 14:00. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto wynosi 12,00 złotych za 1 m2 (słownie: dwanaście zł 00/100). Prosimy o podawanie pełnych kwot, w przeciwnym razie oferta zostanie uznana za nieważną.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie biura Spółki przy al. Ks. J. Popiełuszki 3 oraz na stronie internetowej: www.tbs.kalisz.pl.
Oferty można składać:

  • osobiście w siedzibie Spółki.
  • listem poleconym na adres: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o., al. Ks. J. Popiełuszki 3, 62-800 Kalisz, przy czym liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki.

Pobierz : Ogłoszenie najmu [ PDF ]
Pobierz : Formularz ofertowy [ PDF ]