Wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek, w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych, stolarki budowlanej – w tym usług ślusarskich, w podziale na 3 części

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer 1/I/2017 – dodano 2017-02-23 [ PDF ]
 2. SIWZ z załącznikami
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dodany 2017-02-23 [ PDF ]
  • Przedmiary – dodany 2017-02-23 [ ZIP ]
  • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – dodany 2017-02-23 [ ZIP ]
 3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ
 4. Informacje o wyniku postępowania
  • Informacja z otwarcia ofert – dodany 2017-03-10 [ PDF ]
  • Wybór oferty – dodany 2017-03-21 [ PDF ]