Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej

 1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej wykonania dokumentacji projektowej – Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Garncarskiej 9 w Kaliszu wraz z urządzeniem dróg wewnętrznych i miejsc postojowych na działce nr 57 obręb 27

  • Zapytanie ofertowe – dodany 2018-07-11 [ PDF ]
 2. Załączniki
  • Formularz ofertowy – dodany 2018-07-11 [ PDF ]
  • Opis inwestycji – dodany 2018-07-11 [ PDF ]
  • Warunki zabudowy cz.1 – dodany 2018-07-11 [ PDF ]
  • Warunki zabudowy cz. 2 – dodany 2018-07-11 [ PDF ]
  • Projekt umowy – dodany 2018-07-11 [ PDF ]