Zaproszenie do złożenia oferty cenowej wykonania dokumentacji projektowej w dwóch etapach

 1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej wykonania dokumentacji projektowej w dwóch etapach – dot. rozbudowy istniejącego budynku biurowego o zewnętrzną klatkę schodową z windą i wejściem głównym do budynku, wraz z zabudową podcienia, zagospodarowaniem tarasu dachu oraz wykonaniem drogi dojazdowej z zespołem stanowisk postojowych w Kaliszu przy ul. Majkowskiej 24, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6/3

  • Zapytanie ofertowe – dodany 2018-06-08 [ PDF ]
 2. Załączniki
  • Formularz ofertowy – dodany 2018-06-08 [ PDF ]
  • Opis inwestycji – dodany 2018-06-08 [ PDF ]
  • Plan zagospodarowania działki cz. 1 – dodany 2018-06-08 [ PDF ]
  • Plan zagospodarowania działki cz. 2 – dodany 2018-06-08 [ PDF ]
 3. Informacje o wyniku postępowania