Zapytanie ofertowe: Dokończenie robót budowlanych z zakresu branży sanitarnej zewnętrznej (2021-04-13)

  1. Dokończenie robót budowlanych branży sanitarnej zewnętrznej zespołu budynków jednorodzinnych, jedno i dwulokalowych w zabudowie szeregowej położonych na działkach 22/1, 22/2 obręb 051 Tyniec 306101_1 M. Kalisz.
    • Zapytanie ofertowe – dodany 2021-04-13 [ PDF ]
    • Przedmiar robót – dodany 2021-04-13 [ PDF ]
    • Zmiana zakresu robót budowlanych – dodany 2021-04-16: Do załączonego „Przedmiaru robót” należy dodatkowo wycenić w kosztorysie ofertowym pozycję pt. : Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu – kpl – 21