Zapytanie ofertowe: Na dostawę i montaż wodomierzy ciepłej i zimnej wody oraz ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych budynku przy ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 51 w Kaliszu (62-800), należącego do zasobów Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. (2021-02-22)

  1. Zapytanie ofertowe: „Na dostawę i montaż wodomierzy ciepłej i zimnej wody oraz ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych budynku przy ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 51 w Kaliszu (62-800), należącego do zasobów Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.”
    • Zapytanie ofertowe – dodany 2021-02-22 [ PDF ]
    • Projekt umowy – dodany 2021-02-22 [ PDF ]
    • Protokół wymiany – dodany 2021-02-22 [ PDF ]
    • Oświadczenie wykonawcy – dodany 2021-02-22 [ PDF ]