Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonymi w Kaliszu przy al. Ks. J. Popiełuszki 4 (2023-03-10)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonymi w Kaliszu przy al. Ks. J. Popiełuszki 4. Operat winien być sporządzony zgodnie z załączonymi wytycznymi Banku Gospodarstwa Krajowego.

  • Zapytanie ofertowe– dodany 2023-03-10 [PDF] (260kB)
  • Wytyczne dla wykonawców – dodany 2023-03-10 [PDF] (550kB)