Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem położonym w Kaliszu przy ul. Winiarskiej 1-3 (2022-01-27)

  1. Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem położonym w Kaliszu przy ul. Winiarskiej 1-3. Operat winien być sporządzony zgodnie z załączonymi wytycznymi Banku Gospodarstwa Krajowego.
    • Zapytanie ofertowe – dodany 2022-01-27 [ PDF ]
    • Wytyczne dla rzeczoznawców w zakresie sporządzenia operatu szacunkowego – dodany 2022-01-27 [ PDF ]