Ogłoszenie najmu lokalu usługowego przy ul. Rodzinnej 1 (2024-02-06)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na najem pomieszczenia usługowego o pow. 33,10 m2 położonego w budynku przy ul. Rodzinnej 1 w Kaliszu. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na pomieszczenie usługowe przy ul. Rodzinnej ” do dnia 16 lutego 2024r. do godziny 14:00. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto wynosi 25,00 złotych za 1 m2 (słownie: dwadzieścia pięć zł 00/100). Prosimy o podawanie pełnych kwot, w przeciwnym razie oferta zostanie uznana za nieważną.
Przed podpisaniem umowy najmu wymagana będzie wpłata kaucji w wysokości 2- krotności miesięcznego czynszu netto.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie biura Spółki przy al. Ks. J. Popiełuszki 3 oraz na stronie internetowej: www.tbs.kalisz.pl.
Oferty można składać:

 • osobiście w siedzibie Spółki,
 • listem poleconym na adres: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o., al. Ks. J. Popiełuszki 3 62-800 Kalisz, przy czym liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki,

Pobierz : Ogłoszenie najmu [ PDF ] (200kB)
Pobierz : Formularz ofertowy [ PDF ] (230kB)

Zapytanie ofertowe: Na usługę konserwacji i serwisu urządzeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych w obiektach mieszkalnych wchodzących w zasób Kaliskiego TBS Sp. z o.o. oraz prowadzenia pogotowia dźwigowego (2023-12-22)

Zapytanie ofertowe: Na usługę konserwacji i serwisu urządzeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych w obiektach mieszkalnych wchodzących w zasób Kaliskiego TBS Sp. z o.o. oraz prowadzenia pogotowia dźwigowego:
Część 1: platforma przyschodowa ul. Zacisze 13-15
Część 2: platformy pionowe przy ul. Rodzinna 1 i ul. Rodzinna 5.

 • Zapytanie ofertowe – dodany 2023-12-22 [PDF] (400kB)

Zapytanie ofertowe dot. „Wykonywania bieżących remontów, usuwania awarii i usterek, w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie branży sanitarnej” (2023-12-18)

 1. Zapytanie ofertowe dot. „Wykonywania bieżących remontów, usuwania awarii i usterek, w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie branży sanitarnej”

Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej położonej w Kaliszu przy ul. Jana Długosza dla których zostały wydane warunki zabudowy (2023-11-24)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej położonej w Kaliszu przy ul. Jana Długosza dla których zostały wydane warunki zabudowy. Operat winien być sporządzony zgodnie z załączonymi wytycznymi Banku Gospodarstwa Krajowego.
Wymagany termin wykonania zadania do dnia 08 grudnia 2023r.

 • Zapytanie ofertowe – dodany 2023-11-24 [PDF] (290kB)
 • Wytyczne dla rzeczoznawców majątkowych – dodany 2023-11-24 [PDF] (630kB)
 • Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy – dodany 2023-11-24 [PDF] (610kB)
 • Decyzja – dodany 2023-11-24 [PDF] (87kB)

Zapytanie ofertowe: Na usługę prowadzenia całodobowego pogotowia lokatorskiego branży elektrycznej oraz wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek, w zakresie robót elektrycznych w obiektach mieszkalnych wchodzących w zasób Kaliskiego TBS Sp. z o.o. (2023-08-01)

 1. Zapytanie ofertowe „Na usługę prowadzenia całodobowego pogotowia lokatorskiego branży elektrycznej oraz wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek, w zakresie robót elektrycznych w obiektach mieszkalnych wchodzących w zasób Kaliskiego TBS Sp. z o.o.”
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2023-08-01 [ PDF ] (830kB)
  • Wzór umowy – dodany 2023-08-01 [ PDF ] (800kB)
  • Kosztorys ofertowy – dodany 2023-08-01 [ PDF ] (230kB)

Zapytanie ofertowe: Wymiana, usuwanie usterek i konserwacja stolarki okiennej w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. (2023-07-14)

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące postępowania pn.: „Wymiana, usuwanie usterek i konserwacja stolarki okiennej w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o.”
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2023-07-14 [ PDF ] (340kB)
  • Projekt umowy – dodany 2023-07-14 [ PDF ] (300kB)
  • Kosztorys ofertowy – dodany 2023-07-14 [ PDF ] (240kB)
  • Kosztorys ofertowy w formacie ATH – dodany 2023-07-14 [ ZIP ] (7kB)

Najem garażu położonego przy ul. Ks. H. Kaczorowskiego 7 nr 9 w Kaliszu (2023-07-07)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na najem garażu Najem garażu położonego przy ul. Ks. H. Kaczorowskiego 7 nr 9 w Kaliszu. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na garaż przy ul…………………” do 21 lipca 2023r. do godziny 14:00. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto wynosi 180,00 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt zł 00/100). Prosimy o podawanie pełnych kwot, w przeciwnym razie oferta zostanie uznana za nieważną.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie biura Spółki przy al. Ks. J. Popiełuszki 3 oraz na stronie internetowej: www.tbs.kalisz.pl.
Oferty można składać:

 • osobiście w siedzibie Spółki.
 • listem poleconym na adres: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o., al. Ks. J. Popiełuszki 3, 62-800 Kalisz, przy czym liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki.

Pobierz : Ogłoszenie najmu [ PDF ] (140kB)
Pobierz : Formularz ofertowy [ PDF ] (110kb)

Najem garażu położonego przy ul. Armii Krajowej 41 w Kaliszu (2023-06-24)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na najem garażu Najem garażu położonego przy ul. Armii Krajowej 41 nr 10 w Kaliszu o powierzchni 15,50 m2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na garaż przy ul…………………” do 30 czerwca 2023r. do godziny 14:00. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto wynosi 180,00 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt zł 00/100). Prosimy o podawanie pełnych kwot, w przeciwnym razie oferta zostanie uznana za nieważną.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie biura Spółki przy al. Ks. J. Popiełuszki 3 oraz na stronie internetowej: www.tbs.kalisz.pl.
Oferty można składać:

 • osobiście w siedzibie Spółki.
 • listem poleconym na adres: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o., al. Ks. J. Popiełuszki 3, 62-800 Kalisz, przy czym liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki.

Pobierz : Ogłoszenie najmu [ PDF ] (200kB)
Pobierz : Formularz ofertowy [ PDF ] (110kb)

Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonymi w Kaliszu przy ul. Stawiszyńskiej 4 i 4a. (2023-05-16)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonymi w Kaliszu przy ul. Stawiszyńskiej 4 i 4a. Operat winien być sporządzony zgodnie z załączonymi wytycznymi Banku Gospodarstwa Krajowego.

 • Zapytanie ofertowe – dodany 2023-05-16 [PDF] (260kB)
 • Wytyczne dla wykonawców – dodany 2023-05-16 [PDF] (550kB)

Najem garażu położonego przy ul. Ks. H. Kaczorowskiego 3 nr 9 oraz Armii Krajowej 37 nr 7 w Kaliszu (2023-05-08)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na najem garażu Najem garażu położonego przy ul. Ks. H. Kaczorowskiego 3 nr 9 oraz Armii Krajowej 37 nr 7 w Kaliszu. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na garaż przy ul…………………” do 12 maja 2023r. do godziny 14:00. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto wynosi 180,00 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt zł 00/100). Prosimy o podawanie pełnych kwot, w przeciwnym razie oferta zostanie uznana za nieważną.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie biura Spółki przy al. Ks. J. Popiełuszki 3 oraz na stronie internetowej: www.tbs.kalisz.pl.
Oferty można składać:

 • osobiście w siedzibie Spółki.
 • listem poleconym na adres: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o., al. Ks. J. Popiełuszki 3, 62-800 Kalisz, przy czym liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki.

Pobierz : Ogłoszenie najmu [ PDF ] (200kB)
Pobierz : Formularz ofertowy [ PDF ] (110kb)