Najem garażu położonego przy ul. ks. H. Kaczorowskiego 7 nr 12 w Kaliszu (2024-07-11)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na najem garażu położonego przy ul. ks. H. Kaczorowskiego 7 nr 12 w Kaliszu. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na garaż przy ul……………………….” do 19 lipca 2024r. do godziny 14:00. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto wynosi 180,00 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt zł 00/100). Prosimy o podawanie pełnych kwot, w przeciwnym razie oferta zostanie uznana za nieważną.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie biura Spółki przy al. Ks. J. Popiełuszki 3 oraz na stronie internetowej: www.tbs.kalisz.pl.
Oferty można składać:

 • osobiście w siedzibie Spółki.
 • listem poleconym na adres: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o., al. Ks. J. Popiełuszki 3, 62-800 Kalisz, przy czym liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki.

Pobierz : Ogłoszenie najmu [ PDF ] (200kB)
Pobierz : Formularz ofertowy [ PDF ] (350kb)

Najem pomieszczenia gospodarczego położonego w budynku przy Armii Krajowej 37 w Kaliszu (2024-06-12)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na najem pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 1,66 m2 położonego w budynku przy Armii Krajowej 37 w Kaliszu. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem pomieszczenia gospodarczego przy ul…………..” do 27 czerwca 2024r. do godziny 14:00. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto wynosi 15,00 złotych za 1 m2 (słownie: piętnaście zł 00/100). Prosimy o podawanie pełnych kwot, w przeciwnym razie oferta zostanie uznana za nieważną.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie biura Spółki przy al. Ks. J. Popiełuszki 3 oraz na stronie internetowej: www.tbs.kalisz.pl.
Oferty można składać:

 • osobiście w siedzibie Spółki.
 • listem poleconym na adres: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o., al. Ks. J. Popiełuszki 3, 62-800 Kalisz, przy czym liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki.

Pobierz : Ogłoszenie najmu [ PDF ] (130kB)
Pobierz : Formularz ofertowy [ PDF ] (440kB)

Najem garażu położonego przy ul. ks. H. Kaczorowskiego 3 nr 2 w Kaliszu (2024-06-11)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na najem garażu położonego przy ul. ks. H. Kaczorowskiego 3 nr 2 w Kaliszu. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na garaż przy ul……………………….” do 25 czerwca 2024r. do godziny 14:00. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto wynosi 180,00 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt zł 00/100). Prosimy o podawanie pełnych kwot, w przeciwnym razie oferta zostanie uznana za nieważną.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie biura Spółki przy al. Ks. J. Popiełuszki 3 oraz na stronie internetowej: www.tbs.kalisz.pl.
Oferty można składać:

 • osobiście w siedzibie Spółki.
 • listem poleconym na adres: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o., al. Ks. J. Popiełuszki 3, 62-800 Kalisz, przy czym liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki.

Pobierz : Ogłoszenie najmu [ PDF ] (200kB)
Pobierz : Formularz ofertowy [ PDF ] (350kb)

Zapytanie ofertowe dot. „Wykonania obowiązkowych rocznych przeglądów: kotłów gazowych w lokalach mieszkalnych oraz instalacji gazowej w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o.” (2024-06-11)

 1. Zapytanie ofertowe dot. „Wykonania obowiązkowych rocznych przeglądów: kotłów gazowych w lokalach mieszkalnych oraz instalacji gazowej w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o.”
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2024-06-11 [ PDF ] (450kB)
  • Projekt umowy – dodany 2024-06-11 [ PDF ] (340kB)
  • Kosztorys ofertowy – dodany 2024-06-11 [ PDF ] (200kB)
  • Formularz oferty – dodany 2024-06-11 [ PDF ] (360kB)
  • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – dodany 2024-06-11 [ PDF ] (270kB)

Prowadzenia całodobowego pogotowia lokatorskiego branży elektrycznej oraz wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek, w zakresie robót elektrycznych w obiektach mieszkalnych wchodzących w zasób Kaliskiego TBS Sp. z o.o. (2024-06-10)

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące postępowania pn.: „Na usługę prowadzenia całodobowego pogotowia lokatorskiego branży elektrycznej oraz wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek, w zakresie robót elektrycznych w obiektach mieszkalnych wchodzących w zasób Kaliskiego TBS Sp. z o.o.”
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2024-06-10 [ PDF ] (830kB)
  • Wzór umowy – dodany 2024-06-10 [ PDF ] (790kB)
  • Umowa RODO – dodany 2024-06-10 [ PDF ] (240kB)
  • Kosztorys ofertowy – dodany 2024-06-10 [ PDF ] (230kB)

Najem garażu położonego przy Al. Ks. J. Popiełuszki 5 nr 7 w Kaliszu (2024-05-14)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na najem garażu położonego przy Al. Ks. J. Popiełuszki 5 nr 7 w Kaliszu. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na garaż przy ul…………………….” do 22 maja 2024r. do godziny 14:00. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto wynosi 180,00 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt zł 00/100). Prosimy o podawanie pełnych kwot, w przeciwnym razie oferta zostanie uznana za nieważną.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie biura Spółki przy al. Ks. J. Popiełuszki 3 oraz na stronie internetowej: www.tbs.kalisz.pl.
Oferty można składać:

 • osobiście w siedzibie Spółki.
 • listem poleconym na adres: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o., al. Ks. J. Popiełuszki 3, 62-800 Kalisz, przy czym liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki.

Pobierz : Ogłoszenie najmu [ PDF ] (200kB)
Pobierz : Formularz ofertowy [ PDF ] (350kb)

Zapytanie ofertowe dotyczące wydruku imiennych książeczek opłat czynszowych (2024-04-07)

  Zapytanie ofertowe dotyczące wydruku imiennych książeczek opłat czynszowych

  • Zapytanie ofertowe – dodany 2024-04-07 [PDF] (40kB)
  • Formularz ofertowy – dodany 2024-04-07 [PDF] (140kB)

Ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert na usługi kominiarskie (2024-03-18)

 1. Przedmiotem ogłoszenia jest wykonanie w 2024 roku usług kominiarskich w zasobie mieszkaniowym Zamawiającego tj.:
  • przeprowadzenie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych)
  • przeprowadzenie czyszczenia przewodów spalinowych i wentylacyjnych
  • wykonywanie zleconych ekspertyz i opinii kominiarskich
  • wykonywanie w razie potrzeby dodatkowych prac zleconych przez Zamawiającego w zakresie usprawnienia i naprawy ciągu przewodu kominowego
 2. Do ofert należy dołączyć uprawnienia zawodowe – rzemieślnicze osób wykonujących bezpośrednio czynności kominiarskie
 3. Pisemną ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego w Kaliszu, al. ks. J. Popiełuszki 3 i oznakować w następujący sposób:


  Kaliskie TBS – Spółka z o.o., al. ks. J. Popiełuszki 3, 62-800 Kalisz

  „Oferta na: Wykonywanie w 2024 roku usług kominiarskich w zakresie kontroli i czyszczenia przewodów w budynkach zasobu mieszkaniowego Kaliskiego TBS Spółka z o.o.”

  i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Termin składania ofert : do dnia 25.03.2024r. do godz.: 12:00


Załączniki:

 • Zapytanie ofertowe – dodany 2024-03-18 [PDF] (150kB)
 • Projekt umowy – dodany 2024-03-18 [PDF] (70kB)
 • Zasoby i taryfikator cen – dodany 2024-03-18 [PDF] (35kB)
 • Karta kontroli przeglądu kominiarskiego – 2024-03-18 [PDF] (60kB)
 • Wzór protokołu z okresowej kontroli przewodów kominowych – dodany 2024-03-18 [PDF] (80kB)
 • Umowa RODO – dodany 2024-03-18 [PDF] (75kB)

Najem garażu położonego przy ul. Armii Krajowej 39 w Kaliszu (2024-02-27)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na najem garażu położonego przy ul. Armii Krajowej 39 nr 17 w Kaliszu. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na garaż przy ul…………………” do 4 marca 2024r. do godziny 14:00. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto wynosi 180,00 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt zł 00/100). Prosimy o podawanie pełnych kwot, w przeciwnym razie oferta zostanie uznana za nieważną.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie biura Spółki przy al. Ks. J. Popiełuszki 3 oraz na stronie internetowej: www.tbs.kalisz.pl.
Oferty można składać:

 • osobiście w siedzibie Spółki.
 • listem poleconym na adres: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o., al. Ks. J. Popiełuszki 3, 62-800 Kalisz, przy czym liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki.

Pobierz : Ogłoszenie najmu [ PDF ] (200kB)
Pobierz : Formularz ofertowy [ PDF ] (350kb)

Zapytanie ofertowe: Usuwanie usterek w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. , w zakresie wykonywania usług ślusarskich przy stolarce drzwiowej. (2024-02-22)

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące postępowania pn.: „Usuwanie usterek w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. , w zakresie wykonywania usług ślusarskich przy stolarce drzwiowej.”
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2024-02-22 [PDF] (300kB)
  • Projekt umowy – dodany 2024-02-22 [PDF] (310kB)
  • Kosztorys ofertowy – dodany 2024-02-22 [PDF] (260kB)