Najem garażu położonego przy Al. Ks. J. Popiełuszki 5 nr 7 w Kaliszu (2024-05-14)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na najem garażu położonego przy Al. Ks. J. Popiełuszki 5 nr 7 w Kaliszu. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na garaż przy ul…………………….” do 22 maja 2024r. do godziny 14:00. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto wynosi 180,00 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt zł 00/100). Prosimy o podawanie pełnych kwot, w przeciwnym razie oferta zostanie uznana za nieważną.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie biura Spółki przy al. Ks. J. Popiełuszki 3 oraz na stronie internetowej: www.tbs.kalisz.pl.
Oferty można składać:

 • osobiście w siedzibie Spółki.
 • listem poleconym na adres: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o., al. Ks. J. Popiełuszki 3, 62-800 Kalisz, przy czym liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki.

Pobierz : Ogłoszenie najmu [ PDF ] (200kB)
Pobierz : Formularz ofertowy [ PDF ] (350kb)

Najem garażu położonego przy ul. Armii Krajowej 39 w Kaliszu (2024-02-27)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na najem garażu położonego przy ul. Armii Krajowej 39 nr 17 w Kaliszu. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na garaż przy ul…………………” do 4 marca 2024r. do godziny 14:00. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto wynosi 180,00 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt zł 00/100). Prosimy o podawanie pełnych kwot, w przeciwnym razie oferta zostanie uznana za nieważną.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie biura Spółki przy al. Ks. J. Popiełuszki 3 oraz na stronie internetowej: www.tbs.kalisz.pl.
Oferty można składać:

 • osobiście w siedzibie Spółki.
 • listem poleconym na adres: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o., al. Ks. J. Popiełuszki 3, 62-800 Kalisz, przy czym liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki.

Pobierz : Ogłoszenie najmu [ PDF ] (200kB)
Pobierz : Formularz ofertowy [ PDF ] (350kb)

Najem garażu położonego przy ul. Ks. H. Kaczorowskiego 7 nr 9 w Kaliszu (2023-07-07)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na najem garażu Najem garażu położonego przy ul. Ks. H. Kaczorowskiego 7 nr 9 w Kaliszu. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na garaż przy ul…………………” do 21 lipca 2023r. do godziny 14:00. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto wynosi 180,00 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt zł 00/100). Prosimy o podawanie pełnych kwot, w przeciwnym razie oferta zostanie uznana za nieważną.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie biura Spółki przy al. Ks. J. Popiełuszki 3 oraz na stronie internetowej: www.tbs.kalisz.pl.
Oferty można składać:

 • osobiście w siedzibie Spółki.
 • listem poleconym na adres: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o., al. Ks. J. Popiełuszki 3, 62-800 Kalisz, przy czym liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki.

Pobierz : Ogłoszenie najmu [ PDF ] (140kB)
Pobierz : Formularz ofertowy [ PDF ] (110kb)

Najem garażu położonego przy ul. Armii Krajowej 41 w Kaliszu (2023-06-24)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na najem garażu Najem garażu położonego przy ul. Armii Krajowej 41 nr 10 w Kaliszu o powierzchni 15,50 m2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na garaż przy ul…………………” do 30 czerwca 2023r. do godziny 14:00. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto wynosi 180,00 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt zł 00/100). Prosimy o podawanie pełnych kwot, w przeciwnym razie oferta zostanie uznana za nieważną.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie biura Spółki przy al. Ks. J. Popiełuszki 3 oraz na stronie internetowej: www.tbs.kalisz.pl.
Oferty można składać:

 • osobiście w siedzibie Spółki.
 • listem poleconym na adres: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o., al. Ks. J. Popiełuszki 3, 62-800 Kalisz, przy czym liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki.

Pobierz : Ogłoszenie najmu [ PDF ] (200kB)
Pobierz : Formularz ofertowy [ PDF ] (110kb)

Najem garażu położonego przy ul. Ks. H. Kaczorowskiego 3 nr 9 oraz Armii Krajowej 37 nr 7 w Kaliszu (2023-05-08)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na najem garażu Najem garażu położonego przy ul. Ks. H. Kaczorowskiego 3 nr 9 oraz Armii Krajowej 37 nr 7 w Kaliszu. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na garaż przy ul…………………” do 12 maja 2023r. do godziny 14:00. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto wynosi 180,00 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt zł 00/100). Prosimy o podawanie pełnych kwot, w przeciwnym razie oferta zostanie uznana za nieważną.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie biura Spółki przy al. Ks. J. Popiełuszki 3 oraz na stronie internetowej: www.tbs.kalisz.pl.
Oferty można składać:

 • osobiście w siedzibie Spółki.
 • listem poleconym na adres: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o., al. Ks. J. Popiełuszki 3, 62-800 Kalisz, przy czym liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki.

Pobierz : Ogłoszenie najmu [ PDF ] (200kB)
Pobierz : Formularz ofertowy [ PDF ] (110kb)

Najem garażu nr 16 położonego przy ul. Ks. H. Kaczorowskiego 3 nr w Kaliszu (2023-04-19)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na najem garażu nr 16 położonego przy ul. Ks. H. Kaczorowskiego 3 w Kaliszu. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na garaż przy ul…………………” do 27 kwietnia 2023r. do godziny 14:00. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto wynosi 180,00 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt zł 00/100). Prosimy o podawanie pełnych kwot, w przeciwnym razie oferta zostanie uznana za nieważną.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie biura Spółki przy al. Ks. J. Popiełuszki 3 oraz na stronie internetowej: www.tbs.kalisz.pl.
Oferty można składać:

 • osobiście w siedzibie Spółki.
 • listem poleconym na adres: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o., al. Ks. J. Popiełuszki 3, 62-800 Kalisz, przy czym liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki.

Pobierz : Ogłoszenie najmu [ PDF ]
Pobierz : Formularz ofertowy [ PDF ]

Najem pomieszczenia gospodarczego położonego w budynku przy ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 51/III klatka (2023-02-28)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na najem pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 1,60 m2 położonego w budynku przy ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 51/III klatka (pod schodami) w Kaliszu. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem pomieszczenia gospodarczego” do 8 marca 2023r. do godziny 14:00. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto wynosi 12,00 złotych za 1 m2 (słownie: dwanaście zł 00/100). Prosimy o podawanie pełnych kwot, w przeciwnym razie oferta zostanie uznana za nieważną.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie biura Spółki przy al. Ks. J. Popiełuszki 3 oraz na stronie internetowej: www.tbs.kalisz.pl.
Oferty można składać:

 • osobiście w siedzibie Spółki.
 • listem poleconym na adres: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o., al. Ks. J. Popiełuszki 3, 62-800 Kalisz, przy czym liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki.

Pobierz : Ogłoszenie najmu [ PDF ]
Pobierz : Formularz ofertowy [ PDF ]

Najem garażu nr 4 położonego przy Al. Ks. J. Popiełuszki 4 w Kaliszu (2023-01-31)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na najem garażu nr 4 (pow. 15,50 m2) położonego przy Al. Ks. J. Popiełuszki 4 w Kaliszu. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na garaż przy ul…………………” do 7 lutego 2023r. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto wynosi 160,00 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt zł 00/100). Prosimy o podawanie pełnych kwot, w przeciwnym razie oferta zostanie uznana za nieważną. Przed podpisaniem umowy najmu wymagana wpłaty kaucji w wysokości 2-krotności miesięcznego czynszu netto.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie biura Spółki przy al. Ks. J. Popiełuszki 3 oraz na stronie internetowej: www.tbs.kalisz.pl.
Oferty można składać:

 • osobiście w siedzibie Spółki.
 • listem poleconym na adres: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o., al. Ks. J. Popiełuszki 3, 62-800 Kalisz, przy czym liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki.
 • faxem na numer 62/ 766 31 40.
 • pocztą e-mail na adres: lokator@tbs.kalisz.pl.

W przypadku przesłania oferty faxem lub pocztą e-mail, należy najpóźniej w dniu następnym złożyć oryginał przesłanej oferty u administratora osiedla. Nie złożenie oryginału oferty u administratora osiedla powoduje nieważność tejże oferty.
Pobierz : Ogłoszenie najmu [ PDF ]
Pobierz : Formularz ofertowy [ PDF ]

Ogłoszenie – dotyczy działalności gospodarczej zarejestrowanej w lokalu mieszkalnym KTBS

W związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi rozliczeń energii cieplnej uprzejmie prosimy osoby mające w lokalu mieszkalnym zarejestrowaną działalność gospodarczą o złożenie w administracji Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., w terminie nieprzekraczalnym do 10 listopada 2022 roku, pisemnego oświadczenia odbiorcy energii cieplnej o przeznaczeniu (celu) zużywanej energii cieplnej dostarczanej do lokalu mieszkalnego.
Wzór oświadczenia dostępny jest dostępny w administracji Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kaliszu oraz na stronie internetowej www.tbs.kalisz.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące wydruku imiennych książeczek opłat czynszowych (2021-11-26)

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wydruku imiennych książeczek opłat czynszowych
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2021-11-26 [PDF]
 2. Załączniki
  • Formularz ofertowy – dodany 2021-11-26 [PDF]