Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem użytkowym w parterze (sklep przemysłowo-spożywczy), oraz budowa miejsc postojowych, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 63a – rozstrzygnięcie

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
    • Ogłoszenie o zamówieniu numer 7/I/2017 – dodano 2017-10-27 [ PDF ]
  2. SIWZ z załącznikami
    • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dodany 2017-10-27 [ PDF ]
    • Specyfikacja techniczna – dodany 2017-10-27 [ ZIP ]
    • Projekt budowlano-wykonawczy – dodany 2017-10-27 [ ZIP ]
    • Przedmiary – dodany 2017-10-27 [ ZIP ]
    • Opis do projektu budowlanego – dodany 2017-10-27 [ ZIP ]
    • Przyłącze wodno-kanalizacyjne – dodany 2017-10-27 [ ZIP ]
    • Opinia geotechniczna – dodany 2017-10-27 [ ZIP ]
    • Uprawnienia – dodany 2017-10-27 [ ZIP ]
    • Decyzja przeniesienia pozwolenia – dodany 2017-10-27 [ PDF ]
    • Wizualizacje – dodany 2017-10-27 [ ZIP ]
    • Wersja edytowalna formularza oferty wraz z oświadczeniami – dodany 2017-10-27 [ DOC ]
  3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ
  4. Informacje o wniesionych środkach ochrony prawnej
  5. Informacje o wyniku postępowania
    • Informacja z otwarcia ofert – dodany 2017-11-13 [ PDF ]
    • Informacja o wyniku postępowania – dodany 2017-12-05 [ PDF ]