Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem użytkowym w parterze (sklep przemysłowo-spożywczy), oraz budowa miejsc postojowych, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 63a – rozstrzygnięcie

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer 7/I/2017 – dodano 2017-10-27 [ PDF ]
 2. SIWZ z załącznikami
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dodany 2017-10-27 [ PDF ]
  • Specyfikacja techniczna – dodany 2017-10-27 [ ZIP ]
  • Projekt budowlano-wykonawczy – dodany 2017-10-27 [ ZIP ]
  • Przedmiary – dodany 2017-10-27 [ ZIP ]
  • Opis do projektu budowlanego – dodany 2017-10-27 [ ZIP ]
  • Przyłącze wodno-kanalizacyjne – dodany 2017-10-27 [ ZIP ]
  • Opinia geotechniczna – dodany 2017-10-27 [ ZIP ]
  • Uprawnienia – dodany 2017-10-27 [ ZIP ]
  • Decyzja przeniesienia pozwolenia – dodany 2017-10-27 [ PDF ]
  • Wizualizacje – dodany 2017-10-27 [ ZIP ]
  • Wersja edytowalna formularza oferty wraz z oświadczeniami – dodany 2017-10-27 [ DOC ]
 3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ
 4. Informacje o wniesionych środkach ochrony prawnej
 5. Informacje o wyniku postępowania
  • Informacja z otwarcia ofert – dodany 2017-11-13 [ PDF ]
  • Informacja o wyniku postępowania – dodany 2017-12-05 [ PDF ]