Docieplenie ścian elewacyjnych dwóch wielorodzinnych budynków – przy ul. Wojciechowskiego 6 oraz przy ul. Rumińskiego 13-15 w Kaliszu

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer 2/I/2016 – dodano 2016-07-27 [ PDF ]
  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – dodano 2016-07-28 [ PDF ]
  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – dodano 2016-08-01 [ PDF ]
 2. SIWZ z załącznikami
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dodany 2016-07-27 [ PDF ]
  • Rysunki stref docieplenia – dodany 2016-07-27 [ ZIP ]
  • Przedmiar robót – dodany 2016-07-27 [ ZIP ]
  • Fotografie elewacji – dodany 2016-07-27 [ ZIP ]
 3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ
  • Zmiany SIWZ – dodany 2016-08-01 [ PDF ]
  • Informacja dla Wykonawców – dodany 2016-08-16 [ PDF ]
 4. Informacje o wyniku postępowania
  • Unieważnienie postępowania – dodany 2016-08-19 [ PDF ]