Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem boksów garażowych przy ul. Zacisze 18 w Kaliszu. (2022-10-10)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem boksów garażowych przy ul. Zacisze 18 w Kaliszu. Operat winien być sporządzony zgodnie z załączonymi wytycznymi Banku Gospodarstwa Krajowego.