Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budowy czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz wiaty garażowej przy ulicy Długosza 19-21 w Kaliszu działki nr 1/6, 1/10, 5/3, 5/4 i 5/5 z obrębu 0024 Piskorzewie (2022-05-17)

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budowy czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz wiaty garażowej przy ulicy Długosza 19-21 w Kaliszu działki nr 1/6, 1/10, 5/3, 5/4 i 5/5 z obrębu 0024 Piskorzewie

 1. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
  Komunikacja w Konkursie, między Organizatorem a Uczestnikiem/Uczestnikami konkursu będzie odbywać się wyłącznie przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, przy czym:

  1. składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie,
  2. składanie Prac konkursowych,
  3. składanie podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów,
  4. składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu (zadawanie pytań do treści Regulaminu konkursu),
  5. wymiana informacji między Zamawiającym a Uczestnikami konkursu,
  6. przekazywanie dokumentów lub oświadczeń,

  odbywa się wyłącznie przy pomocy platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4c95d662-d5ce-11ec-9a86-f6f4c648a056

  • Ogłoszenie o zamówieniu [ PDF ]
  • Regulamin konkursu [ PDF ]
  • Załączniki 1-5 do Regulaminu [ ZIP ]
  • Załączniki 8-17 do Regulaminu [ ZIP ]
  • Załączniki 18 do Regulaminu [ ZIP ]
  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022 BZP 00171122 01 [ PDF ]
 2. Ogłoszenia o wyniku postępowania