Najem pomieszczenia gospodarczego położonego w budynku przy Armii Krajowej 37 w Kaliszu (2024-06-12)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na najem pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 1,66 m2 położonego w budynku przy Armii Krajowej 37 w Kaliszu. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem pomieszczenia gospodarczego przy ul…………..” do 27 czerwca 2024r. do godziny 14:00. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto wynosi 15,00 złotych za 1 m2 (słownie: piętnaście zł 00/100). Prosimy o podawanie pełnych kwot, w przeciwnym razie oferta zostanie uznana za nieważną.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie biura Spółki przy al. Ks. J. Popiełuszki 3 oraz na stronie internetowej: www.tbs.kalisz.pl.
Oferty można składać:

  • osobiście w siedzibie Spółki.
  • listem poleconym na adres: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o., al. Ks. J. Popiełuszki 3, 62-800 Kalisz, przy czym liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki.

Pobierz : Ogłoszenie najmu [ PDF ] (130kB)
Pobierz : Formularz ofertowy [ PDF ] (440kB)