Ogłoszenie (2020-03-27)

Administracja Kaliskie TBS – Spółka z o.o. poszukuje osób zainteresowanych wykonywaniem obowiązków – dozorcy bloku mieszkalnego przy ul. PROSTEJ 4 wraz z przyległym terenem.
Oferty prosimy składać w siedzibie KTBS:
Al. ks. J. Popiełuszki 3 w Kaliszu do dnia 6.04.2020r.
Tel. 62 766 43 60

W ofercie należy podać miesięczną kwotę brutto.
Zakres obowiązków dozorcy do wglądu w siedzibie KTBS.