Ponowne zapytanie ofertowe: Zakup, dostawę, montaż i utrzymanie eksploatacyjne platformy schodowej dla dwóch osób z niepełnosprawnościami w budynku wielorodzinnym (2020-07-29)

 1. Kaliskie TBS Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: Zakup, dostawę, montaż i utrzymanie eksploatacyjne platformy schodowej dla dwóch osób z niepełnosprawnościami w budynku wielorodzinnym, w ramach realizacji projektu:
  „Poprawa dostępności ciągu komunikacyjnego na potrzeby osób z niepełnosprawnościami w budynku przy ulicy Zacisze 13-15 w Kaliszu należącego do zasobu Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, finansowanego w ramach Instrumentu Pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Obszaru A „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  Zapytanie ofertowe (Zapytanie ofertowe) wniesiono zmiany w części dotyczących wymiarów platformy, terminu wykonania zadania oraz konieczności dokonania wizji lokalnej.

  • Zapytanie ofertowe – dodany 2020-07-29 [ PDF ]
 2. Załączniki
  • Załącznik nr 1. Formularz oferty – dodany 2020-07-29 [ PDF ]
  • Załącznik nr 2. Oświadczenie dotyczące podanych informacji – dodany 2020-07-29 [ PDF ]
  • Załącznik nr 3. Doświadczenie zawodowe – dodany 2020-07-29 [ PDF ]
  • Załącznik nr 4. Oświadczenie osoby pełniącej obowiązki Kierownika Robót – dodany 2020-07-29 [ PDF ]
  • Załącznik nr 5. Projekt umowy – dodany 2020-07-29 [ PDF ]
  • Załącznik nr 6. Projekt potwierdzenia wykonania i odbioru usługi, usunięcia awarii/usterki – dodany 2020-07-29 [ PDF ]
  • Przekrój przez klatkę schodową – dodany 2020-07-29 [ PDF ]
  • Rzut kondygnacji powtarzalnej – dodany 2020-07-29 [ PDF ]
  • Przekrój przez klatkę schodową – dodany 2020-07-29 [ PDF ]