Poprawa efektywności energetycznej trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zlokalizowanych w Kaliszu przy ulicach Szpilowskiego 15, Zacisze 17, Winiarska 1-3 wchodzących w skład zasobów Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – w podziale na 3 części

Termin składania ofert: do 29.05.2019r godz.12.00

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer KTBS-2-I-2019 – dodany 2019-05-14 [ PDF ]
 2. SIWZ z załącznikami
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dodany 2019-05-14 [ PDF ]
  • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysy ofertowe – dodany 2019-05-14 [ ZIP ]
  • Podstawowe dokumenty do wypełnienia przez Wykonawcę w wersji edytowalnej (pomocniczo) – wiążącą treść zawiera plik SIWZ w formie pdf* – dodany 2019-05-14 [ DOC ]
 3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ
 4. Informacje o wniesionych środkach ochrony prawnej
 5. Informacje o wyniku postępowania
  • Informacja z otwarcia ofert – dodany 2019-05-29 [ PDF ]
  • Informacja o wyborze oferty – dodany 2019-05-30 [ PDF ]