Poprawa efektywności energetycznej trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zlokalizowanych w Kaliszu przy ulicach Szpilowskiego 15, Zacisze 17, Winiarska 1-3 wchodzących w skład zasobów Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – w podziale na 3 części

Zmiana terminu składania ofert: do 06.05.2019r godz. 12:00

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer KTBS-1-I-2019 – dodany 2019-04-12 [ PDF ]
  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – dodany 2019-04-19 [ PDF ]
 2. SIWZ z załącznikami
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dodany 2019-04-12 [ PDF ]
  • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysy ofertowe – dodany 2019-04-12 [ ZIP ]
  • Podstawowe dokumenty do wypełnienia przez Wykonawcę w wersji edytowalnej (pomocniczo) – dodany 2019-04-18 [ DOC ]
   Wiążącą treść zawiera plik SIWZ w formie PDF
 3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ
 4. Informacje o wniesionych środkach ochrony prawnej
 5. Informacje o wyniku postępowania
  • Informacja z otwarcia ofert – dodany 2019-05-06 [ PDF ]
  • Informacja o unieważnieniu postępowania – dodany 2019-05-06 [ PDF ]