Wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek, w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót ogólnobudowlanych (2020-10-08)

Wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót ogólnobudowlanych.
Termin składania ofert do 26.10.2020r. godz. 12:00

 1. Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

  • Ogłoszenie o zamówieniu KTBS 2/I/2020 – dodany 2020-10-08 [ PDF ]
 2. SIWZ z załącznikami
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dodany 2020-10-08 [ PDF ]
  • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – dodany 2020-10-08 [ ZIP ]
  • Przedmiar robót – dodany 2020-10-08 [ PDF ]
  • Kosztorys ofertowy – dodany 2020-10-08 [ PDF ]
 3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ
 4. Informacje o wyniku postępowania
  • Informacja z otwarcia ofert – dodany 2020-10-29 [ PDF ]
  • Wybór oferty – dodany 2020-11-06 [ PDF ]