Wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek, w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót ogólnobudowlanych i sanitarnych, w podziale na 2 części

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer KTBS-8/I/2017 – dodany 2017-11-15 [ PDF ]
 2. SIWZ z załącznikami
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dodany 2017-11-15 [ PDF ]
  • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – dodany 2017-11-15 [ ZIP ]
  • Kosztorysy ofertowe – dodany 2017-11-15 [ ZIP ]
 3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ
 4. Informacje o wniesionych środkach ochrony prawnej
 5. Informacje o wyniku postępowania
  • Informacja z otwarcia ofert – dodany 2017-12-01 [ PDF ]
  • Informacja o wyniku postępowania – dodany 2017-12-05 [ PDF ]