Wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek w zakresie robót sanitarnych, instalacji gazowej i instalacji c.o. w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w podziale na 2 części.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer 2/I/2017 – dodano 2017-04-11 [ PDF ]
 2. SIWZ z załącznikami
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dodany 2017-04-11 [ PDF ]
  • Kosztorysy ofertowe – dodany 2017-04-11 [ ZIP ]
  • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – dodany 2017-04-11 [ PDF ]
 3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ
 4. Informacje o wyniku postępowania
  • Informacja z otwarcia ofert – dodany 2017-04-28 [ PDF ]