Wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek

Zarząd KTBS Spółka z o.o. poszukuje firmy budowlanej do nawiązania stałej współpracy, celem bieżącego zlecania usług: wykonywania bieżących remontów, usuwania awarii i usterek w zakresie robót sanitarnych, instalacji gazowych i instalacji c.o. w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. – szczegóły do uzgodnienia.