Zaproszenie do złożenia oferty

    Zaproszenie do złożenia oferty dotyczące dostawy i montażu wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych, lokalach użytkowych należących do zasobów Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

    • Zapytanie ofertowe – dodano 2018-03-03 [ PDF ]
    • Umowa – dodano 2018-03-03 [ PDF ]