Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wodomierzy ciepłej i zimnej wody oraz ciepłomierzy (2021-09-13)

  1. Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wodomierzy ciepłej i zimnej wody oraz ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych budynku przy ul. Bujnickiego 17-19 oraz ul. Winiarskiej 5-7 w Kaliszu (62-800), należących do zasobów Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
    • Zapytanie ofertowe – dodany 2021-09-13 [ PDF ]
    • Projekt umowy – dodany 2021-09-13 [ PDF ]