Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż nowych wodomierzy ciepłej i zimnej wody oraz ciepłomierzy

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż nowych wodomierzy ciepłej i zimnej wody oraz ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych, należących do zasobów Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.