Zapytanie ofertowe na usługę w zakresie „Zorganizowania i przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Długosza 19-21 w Kaliszu” (2021-10-23)

  1. Zapytanie ofertowe na usługę w zakresie „Zorganizowania i przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Długosza 19-21 w Kaliszu”.
    • Zapytanie ofertowe – dodany 2021-10-23 [ PDF ]
    • Projekt umowy – dodany 2021-10-23 [ PDF ]
    • Wykaz wykonanych usług – dodany 2021-10-25 [ PDF ]