Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonymi w Kaliszu przy ul. Stawiszyńskiej 4 i 4a. (2023-05-16)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonymi w Kaliszu przy ul. Stawiszyńskiej 4 i 4a. Operat winien być sporządzony zgodnie z załączonymi wytycznymi Banku Gospodarstwa Krajowego.

  • Zapytanie ofertowe – dodany 2023-05-16 [PDF] (260kB)
  • Wytyczne dla wykonawców – dodany 2023-05-16 [PDF] (550kB)