Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w systemie „Zaprojektuj i wykonaj”

  1. Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w systemie „Zaprojektuj i wykonaj” przy realizacji inwestycji pn. : ”Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. I.A. Bujnickiego 17-19 w Kaliszu”
  2. Załączniki
    • Formularz ofertowy [ PDF ]
    • Projekt umowy [ PDF ]
    • Oświadczenie osoby która będzie pełniła obowiązki kierownika robót przy realizacji zadania [ PDF ]