Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę, montaż platformy schodowej dla osób z niepełnosprawnościami w budynku wielorodzinnym (2020-08-19)

 1. Kaliskie TBS Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: Zakup, dostawę, montaż platformy schodowej dla osób z niepełnosprawnościami w budynku wielorodzinnym.
  • Zapytanie ofertowe – dodany 2020-08-19 [ PDF ]
 2. Załączniki
  • Załącznik nr 1. Formularz oferty – dodany 2020-08-19 [ PDF ]
  • Załącznik nr 2. Oświadczenie dotyczące podanych informacji – dodany 2020-08-19 [ PDF ]
  • Załącznik nr 3. Oświadczenie osoby pełniącej obowiązki Kierownika Robót – dodany 2020-08-19 [ PDF ]
  • Załącznik nr 4. Projekt umowy – dodany 2020-08-19 [ PDF ]
  • Przekrój przez klatkę schodową (rysunek poglądowy, wymiary na przekroju mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych) – dodany 2020-08-19 [ PDF ]
  • Rzut kondygnacji powtarzalnej (rysunek poglądowy, wymiary na rzucie mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych) – dodany 2020-08-19 [ PDF ]
  • Rzut parteru (rysunek poglądowy, wymiary na rzucie mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych) – dodany 2020-08-24 [ PDF ]
  • Rzut piwnic (rysunek poglądowy, wymiary na rzucie mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych) – dodany 2020-08-24 [ PDF ]