Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej położonej w Kaliszu przy ul. Jana Długosza dla których zostały wydane warunki zabudowy (2023-11-24)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej położonej w Kaliszu przy ul. Jana Długosza dla których zostały wydane warunki zabudowy. Operat winien być sporządzony zgodnie z załączonymi wytycznymi Banku Gospodarstwa Krajowego.
Wymagany termin wykonania zadania do dnia 08 grudnia 2023r.

  • Zapytanie ofertowe – dodany 2023-11-24 [PDF] (290kB)
  • Wytyczne dla rzeczoznawców majątkowych – dodany 2023-11-24 [PDF] (630kB)
  • Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy – dodany 2023-11-24 [PDF] (610kB)
  • Decyzja – dodany 2023-11-24 [PDF] (87kB)