Ogłoszenie – dotyczy działalności gospodarczej zarejestrowanej w lokalu mieszkalnym KTBS

W związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi rozliczeń energii cieplnej uprzejmie prosimy osoby mające w lokalu mieszkalnym zarejestrowaną działalność gospodarczą o złożenie w administracji Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., w terminie nieprzekraczalnym do 10 listopada 2022 roku, pisemnego oświadczenia odbiorcy energii cieplnej o przeznaczeniu (celu) zużywanej energii cieplnej dostarczanej do lokalu mieszkalnego.
Wzór oświadczenia dostępny jest dostępny w administracji Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kaliszu oraz na stronie internetowej www.tbs.kalisz.pl