Remont kamienicy jako zadanie polegające na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazową (2022-11-21)

Remont kamienicy jako zadanie polegające na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazową.

 1. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
  • Ogłoszeniu o zamówieniu [ PDF ]
  • Specyfikacja Warunków Zamówienia [ PDF ]
  • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót [ ZIP ]
  • Przedmiary robót [ ZIP ]
  • Przedmiar branża ogólnobudowlana [ ZIP ]
  • Projekty techniczne [ ZIP ]
  • Projekt architektoniczno-budowlany [ ZIP ]
  • Pozwolenia, opinie, uzgodnienia [ ZIP ]
  • Instrukcja – komunikacja w postępowaniu [ PDF ]
  • Instrukcja – rejestracja konta na platformie [ PDF ]
  • Instrukcja – zarządzanie kontem [ PDF ]
  • Formularze edytowalne [ DOC ]

 2. Ogłoszenia o wyniku postępowania