Zapytanie ofertowe: „Na dostawę i montaż wodomierzy ciepłej i zimnej wody oraz ciepłomierzy w budynku wielorodzinnym należącym do zasobów Kaliskiego TBS Spółka z o.o.” (2022-12-06)

    Zapytanie ofertowe: „Na dostawę i montaż wodomierzy ciepłej i zimnej wody oraz ciepłomierzy w budynku wielorodzinnym należącym do zasobów Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.”

    • Zapytanie ofertowe – dodany 2022-12-06 [ PDF ]
    • Projekt umowy – dodany 2022-12-06 [ PDF ]