Docieplenie ścian elewacyjnych dwóch wielorodzinnych budynków przy al. Ks. J. Popiełuszki 4 i przy ul. Winiarska 5-7 w Kaliszu w podziale na 2 części

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer 3/I/2017 – dodano 2017-04-28 [ PDF ]
 2. SIWZ z załącznikami
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dodany 2017-04-28 [ PDF ]
  • Załącznik do SIWZ cześć 1 (al. Ks. J. Popiełuszki 4) – dodany 2017-04-28 [ ZIP ]
  • Załącznik do SIWZ cześć 2 (ul. Winiarska 5-7) – dodany 2017-04-28 [ ZIP ]
 3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ
 4. Informacje o wyniku postępowania
  • Informacja z otwarcia ofert – dodany 2017-05-18 [ PDF ]
  • Wybór oferty – dodany 2017-05-23 [ PDF ]