Wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek, w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót ogólnobudowlanych

Termin składania ofert: do 28.11.2019r. godz: 12:00.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer KTBS-4/I/2019 – dodany 2019-11-13 [ PDF ]
 2. SIWZ z załącznikami
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dodany 2019-11-13 [ PDF ]
  • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysy – dodany 2019-11-13 [ ZIP ]
  • Przedmiar robót – wg opisu pkt 3
 3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ
  • W dniu 2019-11-22 Zamawiający zwiększył zakres „przedmiaru robót” [ PDF ]
 4. Informacje o wyniku postępowania
  • Informacja z otwarcia ofert – dodany 2019-12-04 [ PDF ]
  • Informacja o wyniku postępowania – dodany 2019-12-06 [ PDF ]