Zapytanie ofertowe – wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonymi w Kaliszu przy ul. Armii Krajowej 37, Armii Krajowej 39 i Armii Krajowej 41. Operat winien być sporządzony zgodnie z załączonymi wytycznymi Banku Gospodarstwa Krajowego.

  • Zapytanie ofertowe [ PDF ]
  • Wytyczne dla rzeczoznawców majątkowych 2019.pdf [ PDF ]