Utwardzenie powierzchni gruntu na części działki nr 44/13 przy ul. Rodzinnej w Kaliszu (2020-02-25)

 1. Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer KTBS-1/I/2020 – dodany 2020-02-25 [ PDF ]
 2. SIWZ z załącznikami
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dodany 2020-02-25 [ PDF ]
  • Branża drogowa – dodany 2020-02-25 [ ZIP ]
  • Branża elektryczna – dodany 2020-02-25 [ ZIP ]
  • Branża sanitarna – dodany 2020-02-25 [ ZIP ]
 3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ
  • Informacja dla wykonawców – dodany 2020-03-05 [ PDF ]
 4. Informacje o wniesionych środkach ochrony prawnej
 5. Informacje o wyniku postępowania
  • Informacja z otwarcia ofert – dodany 2020-03-11 [ PDF ]
  • Informacja o wyborze oferty – dodany 2020-03-24 [ PDF ]