Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji projektowej pn: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych – etap I (z opcją możliwości rozszerzenia o kolejne 2 budynki mieszkalne wielorodzinne – etap II) przy ul. Stawiszyńskiej 4 w Kaliszu wraz z urządzeniem: placu zabaw, dróg wewnętrznych i miejsc postojowych na działce nr 31/5, 33/1, 33/2, 33/3, 35/1, 35/2, 35/3, 36 obręb 015 Chmielnik”

 1. Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji projektowej pn: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych – etap I (z opcją możliwości rozszerzenia o kolejne 2 budynki mieszkalne wielorodzinne – etap II) przy ul. Stawiszyńskiej 4 w Kaliszu wraz z urządzeniem: placu zabaw, dróg wewnętrznych i miejsc postojowych na działce nr 31/5, 33/1, 33/2, 33/3, 35/1, 35/2, 35/3, 36 obręb 015 Chmielnik”
  • Zapytanie ofertowe – dodano 2020-02-12 [ PDF ]
  • Formularz ofertowy – dodano 2020-02-12 [ PDF ]
  • Projekt umowy – dodano 2020-02-12 [ PDF ]
  • Oświadczenie osób przyjmujących obowiązki projektanta branży – dodano 2020-02-12 [ PDF ]
 2. Załączniki
  • Załącznik nr 1 – dodano 2020-02-12 [ PDF ]
  • Załącznik nr 2 – dodano 2020-02-12 [ ZIP ]
  • Załącznik nr 3 – dodano 2020-02-12 [ PDF ]
  • Załącznik nr 4 – dodano 2020-02-12 [ PDF ]
  • Załącznik nr 5 – dodano 2020-02-12 [ PDF ]
 3. Zmiany dodane dnia 2020-02-17 dotyczą powiększenia powierzchni zagospodarowania terenu pod planowaną inwestycję.
  Zamawiający dodatkowo wskazuje teren zagospodarowania pod planowaną inwestycję budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych: działka nr 31/3 oraz 31/4 obręb 015 Chmielnik, jako możliwość zaprojektowania na nich kolejnych miejsc parkingowych na samochody osobowe. [ PDF ]