Informacja

Na podstawie pkt. VI ogłoszenia o Konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. w Kaliszu, Komisja Konkursowa podjęła decyzję o zakończeniu postępowania Konkursowego bez wyboru któregokolwiek z Kandydatów.