Dokończenie zadania pn.: „Budowa zespołu dwóch budynków wielorodzinnych w Kaliszu przy ul. Hanki Sawickiej 49-51 – w zakresie budowy parkingu i placu zabaw”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer 1/I/2016 – dodano 2016-03-31 [ PDF ]
 2. SIWZ z załącznikami
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dodany 2016-03-31 [ PDF ]
  • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – dodany 2016-03-31 [ ZIP ]
  • Dokumentacja projektowa – dodany 2016-03-31 [ ZIP ]
  • Przedmiary – dodany 2016-03-31 [ ZIP ]
 3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ
 4. Informacje o wniesionych środkach ochrony prawnej
 5. Informacje o wyniku postępowania
  • Wybór oferty najkorzystniejszej – dodany 2016-05-06 [ PDF ]