OGŁOSZENIE NAJMU POMIESZCZENIA USŁUGOWEGO PRZY UL. PROSTEJ 4 (2021-06-10)

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na najem pomieszczenia usługowego o pow. 57,7 m2 położonego w budynku przy ul. Prostej 4 w Kaliszu. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na pomieszczenie usługowe przy ul. Prostej” do dnia 15 czerwca 2021r. do godziny 14:00. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu brutto wynosi 13,50 złotych za 1 m2 (słownie: trzynaście zł 50/100). Prosimy o podawanie pełnych kwot, w przeciwnym razie oferta zostanie uznana za nieważną.
Przed podpisaniem umowy najmu wymagana będzie wpłata kaucji w wysokości 2-krotności miesięcznego czynszu netto.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie biura Spółki przy al. Ks. J. Popiełuszki 3 oraz na stronie internetowej: www.tbs.kalisz.pl.
Oferty można składać:

  • osobiście w siedzibie Spółki,
  • listem poleconym na adres: Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o., al. Ks. J. Popiełuszki 3 62-800 Kalisz, przy czym liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki,

Pobierz : Ogłoszenie najmu [ PDF ]
Pobierz : Formularz ofertowy [ PDF ]
Pobierz : Projek umowy najmu lokalu użytkowego[ PDF ]