Zapytanie ofertowe: wykonanie robót budowlanych w zakresie posadzek betonowych w lokalach mieszkalnych (2021-06-11)

    Termin składania oferty do 2021-06-22.
    Lokalizacja planowanych robót: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Józefa Raciborskiego 50-96 (działki 22/1, 22/2 obręb 051 Tyniec 306101_1 M.)”

    • Zapytanie ofertowe – dodany 2021-06-11 [ PDF ]
    • Przedmiary – dodany 2021-06-11 [ PDF ]
    • Plan zagospodarowania terenu – dodany 2021-06-11 [ PDF ]